HOME

THÁNG BA

 

11-3 : Thánh Ða Minh Cẩm, Linh mục Dòng Ba Ða Minh, tử đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 11 tháng 3
Thánh ÐA MINH CẨM
Linh mục Dòng Ba Ða Minh, tử đạo (+1859)

Tiểu sử
Cậu Ða Minh Cẩm sinh tại Cẩm Chương (Kẻ Rọi) tỉnh Bắc Ninh. Cậu được tiếp nhận vào nhà Ðức Chúa Trời ngay từ nhỏ. Học xong thần học tại chủng viện, người thụ phong linh mục và được mọi người cảm phục trong thời gian người thi hành chức vụ.

Năm 1848, Tòa thánh chia giáo phận Ðông Ðàng Ngoài thành hai giáo phận Ðông (Hải Phòng) và Trung (Bùi Chu). Cha Ða Minh Cẩm, tuy sinh quán Bắc Ninh (thuộc giáo phận Ðông) lại được cử phục vụ ở giáo phận Trung có số tín hữu đông gấp ba lần. Tại đây, cuộc bách hại đạo trở nên gay gắt. Vì lợi ích giáo dân, cha đã tìm cách ẩn náu hết nơi này đến nơi khác, nhưng mỗi khi trách nhiệm mục vụ đòi hỏi cha luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu dù có nguy cơ bị bắt.
Ðầu năm 1859, khi cha về Hà Lang ẩn náu, một người phát hiện ra cha và tố cáo quan. Do đó, quan quân đến vây bắt cha tại Hà Lang ngày 21-1-1859 và áp giải cha tới Hưng Yên, thủ phủ của tỉnh.

Trước mặt quan tổng đốc, cha Cẩm tuyên xưng mình là linh mục Công giáo và sẵn sàng chấp nhận mọi khổ hình chứ không đạp lên thánh giá, cho nên cha bị giam cầm trong cũi và bị kết án xử trảm. Quân lính dẫn cha tới nơi hành quyết ngày 11-3-1859. Các lý hình chém cha ba nhát mà không đứt, nên họ phải cứa đi cứa lại nhiều lần đầu cha mới lìa thân. Thi thể cha được đưa về an táng tại Cẩm Chương là nguyên quán của cha.

Ðức thánh cha Pi-ô XII đã phong chân phước cho người ngày 25-4-1951. Ðức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã suy tôn người lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Tô-ma Khuông. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin