HOME

 

Danh S�ch Theo Mẫu Tự

Th�ng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Biên Soạn
Lớp tập 1997-1998

Giuse Hoàng Đình Dương

Giuse Vũ Minh Tiến

Gioakim Vũ Minh Hoàng

Phaolô Nguyễn Minh Tuấn

Phanxic� X Nguyễn Hồng Phúc

Gioan B. Phạm Hoàng Dũng

Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Giuse Nguyễn Hữu Phú

Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam

Đa Minh Nguyễn Đức Phú

Đa Minh Nguyễn Hữu Hoà

Phêrô Nguyễn Thành Tín

Biển Đức Vương Thuật

Giuse Phạm Quốc Văn

và Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung

 


"Xin Cha nối kết ch�ng con với cộng đo�n ph�c nh�n"
(Nos junge beatis- Kinh Nguyện Th�nh Đa Minh)

"Anh em hãy trung thành tưởng nhớ những người trong Gia đình Đa Minh đã ra đi trước và còn nêu lên cho chúng ta "một mẫu gương về đời sống, đồng phận do hiệp thông và trợ giúp do lời chuyển cầu của các ngài." Hãy nghiền ngẫm và phổ biến các việc làm cũng như đạo lý của các ngài."

(Hiến pháp Dòng Anh em Thuyết Giáo, số 16.)

Theo lời khuyên đó, chúng tôi xin giới thiệu tập sách nhỏ, tựa đề "ĐÁM MÂY NHÂN CHỨNG", giới thiệu sơ lược những anh chị em mỗi người mỗi nét, đã sống và là nhân chứng cho Tin Mừng của Chúa Ki-tô, theo con đường do thánh Đa Minh khai mở. Các ngài đã thành công và trở thành gương mẫu cho chúng ta. Ngoài ra, còn có thêm những chỉ dẫn về các đoạn văn Kinh Thánh hoặc các bài đọc và lời nguyện, giúp gợi ý để suy niệm, cầu nguyện.


Phần chúng ta, cuộc đời của các ngài cũng mời gọi chúng ta, đến lượt mình, họa lại cũng một Tin Mừng của Chúa Ki-tô, nhưng cho thời đại chúng ta đang sống và cùng với các anh chị em đang sống với chúng ta. Gương sáng đời sống của các ngài còn đó như một bằng chứng và như lời khích lệ, giúp chúng ta mạnh dạn tiến bước và tin chắc con đường chúng ta đang theo là con đường có thể đưa chúng ta tới nơi ngày nay các ngài đang sống và đang hạnh phúc. "Được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta." (x. Dt 12,1)

Chúng tôi không quên các tác giả những tài liệu chúng tôi đã tham khảo, cũng như các vị đã khích lệ và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tập sách nhỏ này.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 1998