HOME

 
 

 

�Họ sẽ nh�n l�n Đấng họ đ� đ�m th�u�
(Ga 19,37)

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2007
CỦA ĐỨC TH�NH CHA B�N�ĐICT� XVI
 

Anh chị em th�n mến !

�Họ sẽ nh�n l�n Đấng họ đ� đ�m th�u� (Ga 19:37). Đ� l� chủ đề Kinh Th�nh m� năm nay hướng dẫn việc suy niệm M�a Chay của ch�ng ta. M�a Chay l� thời gian thuận tiện để học với Đức Maria v� Th�nh Gioan, người m�n đệ được y�u mến, gần gũi với Người, l� Đấng tr�n th�nh gi� đ� ho�n th�nh hy sinh mạng sống của Người cho to�n thể nh�n loại (x. Ga 19:25). Do đ� với một sự tham gia sốt sắng hơn trong thời gian s�m hối v� cầu nguyện n�y, ch�ng ta h�y hướng c�i nh�n của ch�ng ta l�n Ch�a Kit� chịu đ�ng đinh, Đấng hấp hối tr�n n�i Sọ, đ� mặc khải trọn vẹn cho ch�ng ta t�nh y�u của Thi�n Ch�a. Trong th�ng điệp �Thi�n Ch�a l� T�nh Y�u� (Deus Caritas Est), t�i đ� đề cập đến chủ đề n�y về t�nh y�u bằng c�ch nhấn mạnh hai h�nh thức cơ bản của n�: đức b�c �i v� �i t�nh (agape v� eros)


T�nh y�u của Thi�n Ch�a: đức b�c �i v� �i t�nh

Danh từ đức b�c �i (agape), nhiều lần xuất hiện trong T�n Ước, biểu lộ t�nh y�u hiến m�nh của một người chỉ nghĩ đến lợi �ch kẻ kh�c. Tr�i lại, tiếng �i t�nh (eros), c� nghĩa l� t�nh y�u của một người muốn chiếm hữu điều họ thiếu v� ao ước kết hợp với người y�u. T�nh y�u m� Thi�n Ch�a bao bọc ch�ng ta chắc chắn l� đức b�c �i. Tr�n thực tế, con người c� thể cho Thi�n Ch�a một lợi �ch n�o m� Người đ� kh�ng c� chăng? Tất cả những g� con người c� v� l�, đều l� hồng �n Thi�n Ch�a. Bởi đ�, ch�nh tạo vật mới cần Thi�n Ch�a trong mọi sự. Nhưng t�nh y�u của Thi�n Ch�a cũng l� �i t�nh (eros).

Trong Cựu Ước, Đấng S�ng Tạo vũ trụ tỏ cho d�n Người đ� tuyển chọn l�m của ri�ng m�nh, một sự ưa chuộng vượt tr�n mọi động cơ nh�n bản. Ti�n tri H�s� diễn tả sự đam m� thần linh n�y với những h�nh ảnh t�o bạo như t�nh y�u của một người nam đối với một người nữ ngoại t�nh (x. 3:1-3). Về phần m�nh khi n�i về tương quan của Thi�n Ch�a với d�n Israel, ti�n tri Ed�kien kh�ng sợ sử dụng đến ng�n ngữ một c�ch ki�n quyết v� say đắm (x. 16:1-22). Những bản văn Kinh Th�nh n�y chứng tỏ �i t�nh (eros) l� th�nh phần của ch�nh con tim Thi�n Ch�a: Đấng To�n Năng chờ đợi tiếng �xin v�ng� của c�c tạo vật m�nh như một ch�ng rễ trẻ chờ đợi tiếng �xin v�ng� của n�ng d�u m�nh.

V� ph�c thay, từ nguy�n thủy, lo�i người bị những giả tr� kẻ dữ lừa gạt, đ� loại trừ t�nh y�u của Thi�n Ch�a trong sự ảo tưởng về một sự tự m�n l� điều kh�ng thể xảy ra được (x. St 3:1-7). Quay về trong ch�nh m�nh, Ađam rời khỏi nguồn gốc sự sống n�y l� ch�nh Thi�n Ch�a, v� trở th�nh kẻ đầu ti�n trong những �kẻ v� sợ chết m� suốt đời sống trong t�nh trạng n� lệ.� (Dt 2: 15). Tuy nhi�n, Thi�n Ch�a kh�ng thua cuộc. Nhưng tr�i lại tiếng �kh�ng� của con người l� một sự th�c đẩy quyết định x�i giục Người b�y tỏ t�nh y�u của Người trong tất cả cường độ cứu chuộc của n�.


Th�nh Gi� mạc khải sự trọn vẹn t�nh y�u của Thi�n Ch�a.

Ch�nh trong mầu nhiệm Th�nh Gi� m� quyền lực �p đảo của l�ng thương x�t của Cha tr�n trời được mặc khải trong tất cả sự vi�n m�n của n�. Để chuộc lại t�nh y�u của tạo vật Người, Người đ� chấp nhận trả một gi� rất cao: m�u của ch�nh Con Một Người. Sự chết, đối với Adam đầu ti�n l� một dấu tột đỉnh đến sự c� độc v� sự bất lực, như vậy đ� biến th�nh h�nh vi y�u thương v� tự do tột đỉnh của Adam mới.

Do đ� người ta c� thể khẳng định rất đ�ng với Th�nh Maximus Hiển Tu rằng Ch�a Kit� �đ� chết, nếu người ta c� thể n�i được theo c�ch thần linh, v� Người đ� chết c�ch tự do� (Ambigua. 91, 1956). Tr�n th�nh gi�, �i t�nh (eros) của Thi�n Ch�a đối với ch�ng ta được biểu hiện. Tr�n thật tế �i t�nh (eros) như Pseudo-Dionysius diễn tả- l� sức mạnh �kh�ng cho ph�p người y�u ở một m�nh nhưng th�c giục họ trở n�n một với người m�nh y�u� (De divinis nominibus, iV,13: PG 3, 712). C� ��i t�nh (eros) đi�n dại� n�o hơn (N. Cabasilas, Vita in Cristo, 648) l� khiến Con Thi�n Ch�a biến m�nh th�nh một người với ch�ng ta đến nỗi chịu những hậu quả của những tội lỗi ch�ng ta như ch�nh l� của m�nh?


�Người l� Đấng họ đ� đ�m�

Anh Chị Em th�n mến, ch�ng ta h�y nh�n xem Ch�a Kit� chịu đ�m th�u qua tr�n thập gi� ! Người l� sự mặc khải t�nh y�u của Thi�n Ch�a kh�ng thể vượt qua được, một t�nh y�u trong đ� �i t�nh (eros) v� đức b�c �i (agape), thay v� đối nghịch nhau nhưng lại soi s�ng cho nhau. Tr�n th�nh gi�, ch�nh Thi�n Ch�a l� Đấng n�i xin t�nh y�u của tạo vật Người: Người khao kh�t t�nh y�u của mỗi người ch�ng ta. T�ng đồ Thomas đ� c�ng nhận Ch�a Gi� su l� �Đức Ch�a v� l� Thi�n Ch�a� khi ng�i đặt tay m�nh v�o trong vết thương cạnh sườn Người. Thật kh�ng lạ g�, nhiều vị th�nh đ� gặp trong tim của Ch�a Gi�su sự diễn đạt s�u xa nhất của mầu nhiện t�nh y�u n�y.

Người ta c� thể n�i rằng sự mặc khải về �i t�nh (eros) của Thi�n Ch�a đối với con người, tr�n thực tế l� sự diễn đạt tuyệt vời về đức �i (apape) của Người. Trong tất cả sự thật, duy chỉ t�nh y�u n�o kết hợp sự tận hiến tự do ch�nh m�nh với sự ao ước tha thiết nh�n nhượng lẫn nhau, l�m thấm nhuần một niềm vui, l�m dịu đi những g�nh nặng nề nhất. Ch�a Gi�su đ� n�i: �Một khi được giương cao l�n khỏi mặt đất, t�i sẽ k�o mọi người l�n với t�i� (Ga 12:32). Tr�n hết tất cả mọi sự, c�u trả lời m� Thi�n Ch�a mong muốn m�nh liệt nơi ch�ng ta l� ch�ng ta đ�n nhận t�nh y�u của người v� cho ph�p ch�nh ch�ng ta được thu h�t đến với Người. Tuy nhi�n chấp nhận t�nh y�u của Người th� chưa đủ. Ch�ng ta cần đ�p trả lại đến t�nh y�u như thế v� hiến th�n m�nh để truyền đạt tới người kh�c. Đức Kit� �k�o t�i đến ch�nh Người� để kết hiệp ch�nh người với t�i, cho t�i học biết để y�u người anh em với ch�nh t�nh y�u của Người.


M�u v� nước

�Họ sẽ nh�n xem Đấng họ đ� đ�m.� Ch�ng ta h�y nh�n xem với l�ng tin cẩn nơi cạnh sườn bị đ�m th�u qua của Ch�a Gi�su, từ đ� �m�u v� nước� chảy ra� (Ga 19:34)! C�c Gi�o Phụ coi những yếu tố n�y như l� những biểu trưng c�c b� t�ch rửa tội v� Th�nh Thể. Qua nước rửa tội, nhờ h�nh động của Ch�a Th�nh Thần, ch�ng ta được tiếp x�c tới chỗ th�n mật của t�nh y�u Ba Ng�i. Trong cuộc h�nh tr�nh M�a Chay, kỷ niệm b� t�ch rửa tội của ch�ng ta, ch�ng ta được kh�ch lệ tho�t ra khỏi ch�nh ch�ng ta hầu mở rộng ch�nh m�nh, trong sự ph� th�c đầy tin cẩn, cho sự �m ấp thương x�t của Cha (x. Th�nh Chrysostom, Catecheses, 3, 14ff).

M�u, biểu trưng t�nh y�u của vị Mục Tử Tốt L�nh, chảy v�o trong ch�ng ta nhất l� trong mầu nhiệm th�nh thể: �Th�nh Thể l�i k�o ch�ng ta đi v�o h�nh vi d�ng m�nh của Ch�a Gi�su � ch�ng ta đi v�o trong ch�nh động lực của sự hiến m�nh của Người� (Deus Caritas Est,� 13). Vậy ch�ng ta h�y sống m�a Chay, như l� một thời gian �th�nh thể� trong đ�, đ�n ch�o t�nh y�u của Ch�a Gi�su, ch�ng ta học biết l�m lan rộng t�nh y�u ấy chung quanh ch�ng ta trong mọi lời n�i v� việc l�m.

Sự chi�m ngắm �Đấng họ đ� đ�m� k�ch động ch�ng ta trong c�ch n�y l� mở l�ng ch�ng ta cho những kẻ kh�c, bằng c�ch nhận thức đến những vết thương gi�ng xuống tr�n phẩm g�� con người; sự ấy k�ch động ch�ng ta, nhất l� chiến đấu với mọi h�nh thức khinh miệt sự sống v� sự khai th�c con người, v� l�m giảm đi những thảm kịch của t�nh trạng c� đơn v� bị bỏ rơi của rất nhiều người. Mong sao m�a Chay đối với mọi Kit� hữu l� một kinh nghiệm mới về t�nh y�u của Thi�n Ch�a ban cho ch�ng ta trong Ch�a Kit�, một t�nh y�u m� mỗi ng�y tới phi�n m�nh ch�ng ta phải �ban lại� cho người th�n cận ch�ng ta, c�ch ri�ng cho người n�o chịu đau khổ nhiều nhất v� đang gặp t�ng thiếu. Chỉ bằng c�ch n�y ch�ng ta sẽ c� khả năng tham gia đầy đủ trong niềm vui Phục Sinh.

Xin Đức Maria, Mẹ của t�nh y�u tốt đẹp, dẫn dắt ch�ng ta trong cuộc h�nh tr�nh M�a Chay n�y, một cuộc h�nh tr�nh trở lại đ�ch thực với t�nh y�u của Ch�a Kit�. T�i cầu ch�c cho anh chị em, hỡi những anh chị em y�u dấu, một cuộc h�nh tr�nh M�a Chay hiệu quả, v� ban cho tất cả anh chị em với l�ng thương y�u một ph�c l�nh t�ng t�a đặc biệt.

B�n�dict� XVI, Gi�o ho�ng