HOME

 
 

 

�Ta muốn l�ng nh�n chứ đ�u cần lễ tế �
 

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2016

CỦA ĐỨC TH�NH CHA PHANXIC�
 

Những việc b�c �i tr�n h�nh tr�nh Năm Th�nh

 

Anh chị em th�n mến,

Sứ điệp m�a Chay 2016 của Đức Th�nh Cha Phanxic� với chủ đề: �Ta muốn l�ng nh�n chứ đ�u cần lễ tế � Những việc b�c �i tr�n h�nh tr�nh Năm Th�nh�  được Đức Th�nh Cha Phanxic� cho c�ng bố h�m 4.10.2015 tại Vatican. Khởi đầu M�a Chay th�nh, ch�ng ta c�ng suy gẫm sứ điệp n�y của Đức Th�nh Cha

1. Đức Maria, h�nh ảnh một Gi�o Hội loan b�o Tin Mừng v� ch�nh Mẹ l� người đ� đ�n nhận Tin Mừng

Trong lời giới thiệu t�ng sắc Năm Th�nh Ngoại thường L�ng Thương x�t, t�i đ� đề nghị rằng ch�ng ta h�y sống M�a Chay trong Năm Th�nh n�y một c�ch mạnh mẽ hơn như l� khoảng thời gian đặc biệt để cử h�nh v� cảm nghiệm L�ng Thương X�t Ch�a� (Misericordiae Vultus, 17). Bằng việc mời gọi mọi người hăng say lắng nghe lời Ch�a v� kh�ch lệ s�ng kiến ​​�24 giờ cho Ch�a�, t�i đ� cố gắng nhấn mạnh đến t�nh ưu việt của việc lắng nghe Lời Ch�a trong cầu nguyện, đặc biệt l� những lời mang t�nh ng�n sứ của Người. L�ng thương x�t Ch�a l� một lời loan b�o d�nh cho thế giới, m� mỗi Kit� hữu được mời gọi để trải nghiệm ngay. V� thế, trong suốt m�a Chay 2016, t�i sẽ gửi những Sứ Giả của L�ng Thương x�t như l� một dấu chỉ cụ thể về sự gần gũi v� ơn thứ tha của Thi�n Ch�a đến cho mọi người.

Sau khi nhận được Tin Mừng từ tổng l�nh Thi�n Thần Gabriel, Đức Maria trong b�i ca Magnificat, đ� h�t l�n b�i ca l�ng thương x�t khi Thi�n Ch�a đ� chọn Mẹ. Nhờ đ�, một Trinh Nữ th�nh Nazareth đ� đ�nh h�n với Giuse, trở th�nh biểu tượng ho�n hảo của Gi�o Hội c� sứ mạng rao giảng Tin mừng, v� Mẹ đ� v� vẫn đang tiếp tục được Ch�a Th�nh Thần Tin Mừng ho�, Đấng đ� l�m cho Mẹ thụ thai m� vẫn đồng trinh. Trong truyền thống ng�n sứ, từ �thương x�t� [rahamim] c� li�n hệ chặt chẽ, thậm ch� ở mức độ nguy�n ngữ với từ �tử cung� của người mẹ  v� với một l�ng tốt đầy quảng đại, trung th�nh v� trắc ẩn được biểu hiện trong h�n nh�n v� những tương quan gia đ�nh.

2. Giao ước của Thi�n Ch�a với nh�n loại: một lịch sử của l�ng thương x�t

Mầu nhiệm l�ng thương x�t Ch�a được mặc khải trong lịch sử giao ước giữa Thi�n Ch�a v� d�n Người l� Israel. Thi�n Ch�a bao giờ cũng tỏ m�nh ra l� Đấng gi�u l�ng thương x�t, lu�n sẵn s�ng sửa dạy d�n Người với l�ng dịu d�ng v� l�ng từ bi s�u sắc, đặc biệt l� những l�c d�n Người bất trung ph� vỡ mối d�y giao ước, vốn dĩ cần phải được thắt chặt bền chắc hơn trong c�ng l� v� sự thật. Đ�y l� một c�u chuyện t�nh đ�ch thực, trong đ� Thi�n Ch�a đ�ng vai tr� người Cha v� vị lang qu�n bị phản bội, trong khi Israel đ�ng vai những đứa con v� hiền th� kh�ng chung thủy. Những h�nh ảnh rất gần gũi n�y- như trường hợp của ng�n sứ H�s� (x. s�ch H�s�, 1-2) � cho thấy Thi�n Ch�a ước muốn gắn b� m�nh với d�n biết dường n�o.

Đỉnh điểm của c�u chuyện t�nh n�y l� sự nhập thể của Con Thi�n Ch�a. Trong Đức Kit�, Ch�a Cha đổ tr�n l�ng thương x�t v� bi�n của Người khi l�m cho Ch�a Con �nhập thể với long thương x�t� (Misericordiae Vultus, 8). L� một con người, Đức Gi�su Nazareth đ�ch thị l� một người con của Israel; Người l� hiện th�n của lời kinh Shema ho�n hảo m� mỗi người Do Th�i phải thuộc nằm l�ng, m� thậm ch� h�m nay nằm ng�y t�m điểm giao ước giữa Thi�n Ch�a với Israel: �Nghe đ�y, hỡi �t-ra-en! Đức Ch�a, Thi�n Ch�a ch�ng ta, l� Đức Ch�a duy nhất. H�y y�u mến Đức Ch�a, Thi�n Ch�a của anh em, hết l�ng hết dạ, hết sức anh em.� (Đnl 6, 4-5). L� Con Thi�n Ch�a, Đức Gi�su l� T�n Lang l�m mọi thứ để chinh phục t�nh y�u của t�n nương, người m� vị T�n Lang ấy đ� y�u v� điều kiện, được tỏ lộ trong Tiệc cưới vĩnh hằng.

Đ�y ch�nh l� t�m điểm lời tuy�n t�n của c�c t�ng đồ năm xưa, trong đ� l�ng thương x�t của Thi�n Ch�a chiếm giữ một vị tr� then chốt v� nền tảng. Ch�nh v� �vẻ đẹp t�nh y�u cứu độ của Thi�n Ch�a được tỏ lộ nơi Đức Gi�su Kit�, Đấng chịu chết v� sống lại� (Evangelii Gaudium, 36) m� �ch�ng ta c� thể nghe đi nghe lại theo nhiều c�ch kh�c nhau, lời c�ng bố m� ch�ng ta phải loan b�o c�ch n�y hay c�ch kh�c xuy�n suốt tiến tr�nh dạy gi�o l�, ở mỗi tr�nh độ v� mỗi thời điểm.� (Evangelii Gaudium, 16). L�ng thương x�t �diễn tả c�ch thức Thi�n Ch�a đến với tội nh�n, trao cho họ một cơ hội mới để nh�n lại ch�nh m�nh, để ho�n cải v� tin v�o Thi�n Ch�a� (Misericordiae Vultus, 21), v� nhờ đ�, c� thể phục hồi lại mối tương quan với Người. Trong Ch�a Gi�su chịu đ�ng đinh, Thi�n Ch�a đ� b�y tỏ kh�t khao của Ng�i được đến gần với c�c tội nh�n, d� họ c� lạc xa Ng�i đến thế n�o đi nữa. Bằng c�ch n�y, Người hy vọng l�m cho tr�i tim chai cứng của T�n Nương được mềm mại hơn.

3.Những việc b�c �i

L�ng thương x�t Ch�a biến đổi t�m hồn con người; l�ng thương x�t ấy cho ph�p ch�ng ta, nhờ cảm nghiệm được một t�nh y�u th�nh t�n, cũng trở n�n nh�n từ hơn. Kỳ diệu thay, l�ng thương x�t Ch�a chiếu tỏa nơi cuộc sống ch�ng ta, gi�p ch�ng ta cũng biết y�u người l�n cận v� hiến th�n m�nh cho những g� m� truyền thống Gi�o Hội gọi l� những việc b�c �i phần x�c cũng như phần hồn. Những việc l�m n�y nhắc nhớ ch�ng ta rằng đức tin phải được diễn tả c�ch cụ thể trong mọi h�nh động thường ng�y, c� nghĩa l� gi�p đỡ người th�n cận của ch�ng ta về phần x�c cũng như phần hồn: bằng c�ch cho họ ăn uống, viếng thăm, an ủi v� hướng dẫn họ.

Ch�ng ta sẽ được ph�n x�t dựa tr�n những việc l�m như thế. V� thế, t�i hy vọng l� �đo�n d�n Kit� hữu sẽ quan t�m đến những việc b�c �i, về phần x�c cũng như phần hồn. Đ�y ch�nh l� c�ch thế để t�i thức tỉnh lương t�m ch�ng ta, thường vẫn ngủ y�n trước thảm hoạ ngh�o khổ, v� ng�y c�ng đi s�u hơn v�o t�m điểm của Tin Mừng, nơi những người ngh�o được hưởng đặc quyền của l�ng thương x�t của Thi�n Ch�a� (Misericordiae Vultus, 15). Đối với những người ngh�o kh�, th�n x�c Người �trở n�n hữu h�nh nơi th�n x�c những người bị h�nh hạ, bị g�y thương t�ch, bị đ�nh đập, bị thiếu dinh dưỡng, bị truy đuổi� để cho ch�ng ta nhận ra, chạm tới v� �n cần chăm s�c�. Đ� l� mầu nhiệm v� tiền kho�ng hậu v� g�y cớ vấp phạm ở một mức độ n�o đ� trong khoảng thời gian Con Chi�n v� tội chịu khổ nạn, bụi gai t�nh y�u nhưng kh�ng bị bốc ch�y. Trước t�nh y�u n�y, ch�ng ta c� thể giống như M�s�, h�y cởi d�p ở ch�n ra (x. Xh 3, 5), đặc biệt khi người ngh�o lại l� anh chị em của ch�ng ta trong Ch�a Kit�, những người đang phải chịu nhiều đau khổ v� đức tin của m�nh.

Dưới �nh s�ng t�nh y�u m�nh liệt như tử thần n�y (Tv 8, 6), những người ngh�o thực sự ch�nh l� những người chối bỏ nh�n nhận th�n phận ngh�o của m�nh. Họ tự cho m�nh l� gi�u c�, nhưng thực sự họ l� những người ngh�o nhất trong số những người ngh�o. Bởi lẽ, họ l� n� lệ cho tội lỗi v� để tội lỗi l�o l�i họ, d�ng của cải v� quyền lực kh�ng phải nhằm phục vụ Thi�n Ch�a v� người kh�c, nhưng để n� b�p nghẹt t�m hồn m�nh đến nỗi kh�ng c�n � thức được rằng họ cũng chỉ l� những người ăn xin ngh�o n�n. C�ng quyền lực v� c�ng gi�u c�, họ c�ng m� l�a v� lừa dối. Thậm ch� c� thể l� m� l�a đối với anh Lazar� xin ăn trước cửa nh� họ (Lc 16, 20-21). Anh người ngh�o Laxar� lại l� h�nh ảnh của Ch�a Kit�, Đấng qua người ngh�o van xin ch�ng ta h�y ho�n cải. Như vậy, Lazar� ti�u biểu cho khả năng ho�n cải m� Thi�n Ch�a d�nh cho ch�ng ta v� ch�ng ta c� lẽ đ� kh�ng nh�n thấy

Sự m� lo� như thế thường đi k�m với một sự ảo tưởng về sự to�n năng của ch�nh ch�ng ta, được phản �nh nơi c�m dỗ nham hiểm của ma quỷ, �bạn sẽ n�n giống Thi�n Ch�a� (St 3, 5), gốc rễ của mọi tội lỗi. Ảo tưởng n�y c� thể mang những h�nh thức x� hội v� ch�nh trị, được biểu lộ nơi hệ thống độc t�i to�n trị của thế kỷ XX, v� trong thời đại của ch�ng ta, nơi những � thức hệ độc quyền về tư tưởng v� khoa học c�ng nghệ, loại trừ Thi�n Ch�a v� giảm thiểu con người th�nh thứ vật chất đơn thuần để khai th�c b�c lột. Ảo tưởng n�y cũng c� thể được thấy trong những cơ cấu tội lỗi li�n quan đến m� h�nh ph�t triển sai lầm đặt nền tr�n việc t�n thờ tiền t�i, dẫn đến việc thiếu quan t�m về th�n phận người ngh�o nơi một số c� nh�n v� x� hội gi�u c� hơn; họ đ�ng chặt cửa m� chẳng th�m đếm xỉa đến người ngh�o.

Đối với ch�ng ta, M�a Chay trong Năm Th�nh n�y l� thời gian thuận lợi để vượt qua sự tha h�a mang t�nh hiện sinh của m�nh bằng c�ch lắng nghe lời Ch�a v� thực thi c�c việc l�nh ph�c đức. Từ những việc tốt phần x�c, ch�ng ta chạm đến da thịt của Ch�a Kit� nơi anh chị em m�nh, những người cần được ăn mặc, che chở v� viếng thăm; trong những việc b�c �i phần hồn như vấn an, hướng dẫn, tha thứ, khuy�n bảo v� cầu nguyện, ch�ng ta đụng chạm trực tiếp hơn đến th�n phận tội lỗi của ch�nh m�nh. Những việc b�c �i phần x�c v� phần hồn kh�ng t�ch rời nhau. Bằng việc chạm v�o th�n thể Ch�a Gi�su chịu đ�ng đinh trong cuộc khổ nạn, c�c tội nh�n c� thể nhận được ơn thấy m�nh c�n qu� ngh�o v� cần được gi�p đỡ. Nhờ đ�, những �người tự cao�, �người quyền thế� v� �người gi�u c� được đề cập trong kinh Magnificat cũng c� thể được Thi�n Ch�a l� Đấng chịu đ�ng đinh v� sống lại v� họ �m ấp v� y�u thương, d� họ kh�ng xứng đ�ng. Chỉ c� T�nh y�u n�y mới l� c�u trả lời cho khao kh�t hạnh ph�c v� t�nh y�u mi�n viễn m� ch�ng ta nghĩ l� m�nh đ� được thỏa l�ng nơi kiến ​​thức, quyền lực v� sự gi�u sang. Tuy nhi�n, sự nguy hiểm vẫn lu�n tiềm t�ng v� nếu kh�ng chịu mở l�ng m�nh cho Ch�a Kit� l� Đấng đang g� cửa nh� nơi những người ngh�o, những người tự h�o, gi�u c� v� quyền uy sẽ tự kết �n ch�nh m�nh v� rơi v�o trong vực thẳm kh�n c�ng của sự c� độc nơi Địa ngục. Những lời của Abraham �p dụng cho họ v� cho cả ch�ng ta: �Ch�ng đ� c� M�s� v� c�c Ng�n Sứ, th� ch�ng cứ nghe lời c�c vị đ�.�(Lc 16:29). Nghe cho kỹ những lời n�y sẽ l� một sự chuẩn bị tốt nhất cho ch�ng ta để ăn mừng chiến thắng chung cuộc tr�n tội lỗi, v� c�i chết của T�n Lang b�y giờ đ� phục sinh, Đấng mong muốn thanh tẩy T�n Nương của m�nh đang đợi Người đến.

Ch�ng ta đừng l�ng ph� m�a Chay n�y, v� đ�y l� thời gian thuận tiện cho việc ho�n cải! Ch�ng ta cầu xin điều n�y nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đ� gặp được l�ng thương x�t lớn lao đ� tu�n đổ dồi d�o tr�n Mẹ, l� người đầu ti�n thừa nhận sự thấp h�n của m�nh (Lc 1, 48) v� gọi m�nh l� nữ tỳ h�n mọn của Thi�n Ch�a (x. Lc 1, 38).

Ban h�nh tại Vatican 4.10.2015

Mừng lễ th�nh Phanxic� Assidi

Gi�o ho�ng Phanxic�