HOME

 
 

 

�Đừng để t�nh y�u trở n�n nguội lạnh,

v� h�y dấn th�n sống trọn tinh thần m�a chay.�
 

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2018

CỦA ĐỨC TH�NH CHA PHANXIC�
 

 

 Anh chị em th�n mến,

 Một lần nữa ch�ng ta tiến về Lễ Phục Sinh của Ch�a! Để chuẩn bị cho lễ n�y, Ch�a Quan Ph�ng ban cho ch�ng ta M�a Chay h�ng năm, "dấu chỉ b� t�ch sự ho�n cải của ch�ng ta� (1), loan b�o v� thực hiện khả năng trở về c�ng Ch�a với trọn t�m hồn v� cuộc sống.

 Năm nay cũng vậy, qua sứ điệp đ�y, t�i muốn gi�p to�n thể Gi�o Hội sống thời điểm �n ph�c n�y trong vui mừng v� ch�n l�; v� t�i thực hiện điều n�y bằng c�ch để cho m�nh được gợi � từ c�u n�i của Ch�a Gi�su trong Tin Mừng theo th�nh Math�u: �V� sự �c lan tr�n, t�nh y�u của nhiều người bị nguội lạnh� (24,12).

 C�u n�y ở trong đoạn Ch�a n�i về thời tận thế v� ở trong bối cảnh th�nh Jerusalem, tr�n N�i C�y Dầu, ch�nh tại nơi khởi đầu cuộc thương kh� của Ch�a. Khi trả lời một c�u hỏi của c�c m�n đệ, Ch�a Gi�su loan b�o sầu muộn lớn v� m� tả t�nh trạng trong đ� cộng đồng t�n hữu c� thể l�m v�o: đứng trước những biến cố đau thương, một số ti�n tri giả sẽ lường gạt nhiều người, đến độ đe dọa l�m cho t�m hồn họ bị tắt lịm l�ng mến l� trung t�m của to�n thể Tin Mừng.

 Những ti�n tri giả

 Khi nghe đoạn Tin Mừng n�y v� ch�ng ta tự hỏi: những ti�n tri giả c� những h�nh dạng thế n�o?

 Ch�ng giống như những người �l�m m� hoặc rắn�, nghĩa l� ch�ng lợi dụng cảm x�c của con người để biến họ th�nh n� lệ, đưa họ tới những nơi ch�ng muốn. Bao nhi�u con c�i của Thi�n Ch�a đ� bị dụ dỗ bằng những dua nịnh của lạc th� trong chốc l�t, m� họ tưởng l� hạnh ph�c! Bao nhi�u người nam nữ sống như bị m� hoặc v� ảo tưởng tiền bạc, khiến họ trở th�nh n� lệ cho tiền của hoặc những mối lợi nhỏ nhen! Bao nhi�u người sống m� chỉ nghĩ đến m�nh v� rơi v�o t�nh trạng c� độc!

 C� những ti�n tri giả kh�c giống như c�c �lang băm�, cống hiến những giải ph�p đơn giản v� tức thời cho những đau khổ, nhưng thực ra những liều thuốc n�y ho�n to�n v� hiệu: bao nhi�u người trẻ t�m phương dược giả dối trong ma t�y, trong những quan hệ �d�ng rồi bỏ�, kiếm tiền dễ d�ng một c�ch bất ch�nh!. Bao nhi�u người kh�c nữa bị vướng v�o một cuộc sống ho�n to�n l� ảo, trong đ� những tương quan c� vẻ đơn gian v� mau lẹ hơn, nhưng rồi ch�ng v� nghĩa một c�ch bi thảm! Những kẻ lường gạt ấy cống hiến những điều v� gi� trị, nhưng ch�ng lại tước mất điều qu� gi� nhất như phẩm gi�, tự do v� khả năng y�u thương. Đ� l� một sự lường gạt về sự h�o danh, biến ch�ng ta giống như con c�ng.. để rồi trở th�nh lố bịch; v� từ sự lố bịch ta kh�ng thể thối lui được. Kh�ng lạ g�: ma quỉ, vốn l� �kẻ dối tr� v� l� cha kẻ dối tr� (Ga 8,44), tr�nh b�y sự �c như l� điều thiện v� tr�nh b�y điều giả như điều thật, để l�m cho t�m hồn con người bị lẫn lộn. V� thế, mỗi người ch�ng ta được k�u gọi ph�n định trong t�m hồn v� cứu x�t xem m�nh c� bị đe dọa v� những điều giả dối của c�c ti�n tri giả ấy hay kh�ng. Cần học c�ch kh�ng dừng lại ở mức độ gần kề, hời hợt, nhưng nhận ra điều để lại trong ch�ng ta dấu vết tốt l�nh v� l�u bền hơn, v� n� đến từ Thi�n Ch�a v� thực sự c� gi� trị mưu �ch cho ch�ng ta.

 Một con tim nguội lạnh

 Thi h�o Dante Alighieri, khi m� tả về hỏa ngục, đ� tr�nh b�y quỉ ngồi tr�n ngai băng gi� (2); hắn ở trong gi� lạnh của t�nh y�u bị b�p nghẹt. V� thế ch�ng ta tự hỏi: l�ng y�u m�n trong ch�ng ta trở n�n lạnh lẽo thế n�o? Đ�u l� những dấu hiệu cho ch�ng ta thấy t�nh y�u c� nguy cơ bị tắt lịm trong ch�ng ta.

 Điều dập tắt t�nh b�c �i trước ti�n l� sự ham hố tiền bạc, �l� căn cội của mọi sự �c� (1 Tm 6,10); tiếp đến l� sự từ khước Thi�n Ch�a v� do đ� từ khước t�m kiếm sự an ủi nơi Ng�i, th�ch sự sầu muộn của ch�ng ta hơn l� sự an ủi của Lời Ch�a v� c�c b� t�ch (3). Tất cả những điều ấy biến th�nh bạo lực chống lại những người bị coi l� đe dọa cho những �chắc chắn� của ch�ng ta: như h�i nhi chưa sinh ra, người gi� bệnh hoạn, kh�ch qua đường, người ngoại quốc, v� cả người l�n cận kh�ng đ�p ứng những mong đợi của ch�ng ta.

 Cả thi�n nhi�n cũng l� nh�n chứng �m thầm về đức b�c �i bị trở n�n lạnh lẽo: tr�i đất bị � nhiễm v� những đồ phế thải vứt bỏ v� cẩu thả v� v� lợi lộc; biển cả, cũng bị � nhiễm, rất tiếc l� n� cũng phải che phủ những g� c�n lại của bao nhi�u vụ đ�m t�u của những cuộc cưỡng b�ch di cư; bầu trời, trong kế hoạch của Thi�n Ch�a, vốn ca ngợi vinh quang Ch�a, nhưng nay đang bị c�y x�o v� những m�y m�c l�m mưa xuống những dụng cụ chết ch�c.

 T�nh y�u cũng trở n�n nguội lạnh trong c�c cộng đo�n của ch�ng ta: trong T�ng huấn �Niềm vui Ph�c �m� (Evangelii gaudium) t�i đ� t�m c�ch m� tả những dấu chỉ r� r�ng n�i l�n sự thiếu t�nh y�u như thế. Ch�ng l� th�i độ �ch kỷ lười biếng, bi quan v� bổ, c�m dỗ muốn c� lập m�nh v� dấn th�n trong những cuộc chiến tranh huynh đệ tương t�n li�n tục, n�o trạng trần tục chỉ bận t�m tới những g� bề ngo�i v� như thế l� l�m giảm bớt nhiệt huyết truyền gi�o (4).

 L�m thế n�o đ�y?

 �Nếu ch�ng ta nh�n v�o thẳm s�u t�m hồn của m�nh v� quanh ch�ng ta những dấu hiệu vừa n�i tr�n đ�y, th� Gi�o Hội, l� Mẹ v� l� Thầy của ch�ng ta, c�ng với phương dược sự thật, nhiều khi l� thuốc đắng, cống hiến cho ch�ng ta trong m�a chay n�y phương dược ngọt ng�o l� kinh nguyện, l�m ph�c bố th� v� chay tịnh.

 Khi d�nh nhiều thời giờ hơn cho kinh nguyện, ch�ng ta sẽ để cho t�m hồn m�nh kh�m ph� những gian dối b� mật ch�ng ta thường d�ng để đ�nh lừa ch�nh m�nh (5), để t�m kiếm sự an ủi trong Thi�n Ch�a l� Cha v� l� Đấng muốn cho ch�ng ta được sống.

 Việc thực h�nh l�m ph�c bố th� giải tho�t ch�ng ta khỏi sự ham hố v� gi�p kh�m ph� tha nh�n l� anh chị em ch�ng ta: điều ch�ng ta sở hữu kh�ng phải chỉ l� của ch�ng ta. T�i ước mong việc l�m ph�c được biến th�nh lối sống đ�ch thực của mỗi người! T�i mong ước dường n�o cho c�c t�n hữu Kit� ch�ng ta theo gương c�c T�ng Đồ v� nh�n thấy qua sự kiện c� thể chia sẻ thiện �ch của ch�ng ta với người kh�c l� một chứng t� cụ thể về t�nh hiệp th�ng m� ch�ng ta sống trong Gi�o Hội. Về điểm n�y, t�i khuy�n nhủ như th�nh Phaol� khi Ng�i mời gọi d�n th�nh Corinto lạc quy�n gi�p cộng đo�n Jerusalem: �Đ�y l� điều c� lợi cho anh chị em� (2 Cr 8,10). Điều n�y c� gi� trị đặc biệt trong M�a Chay, trong m�a n�y nhiều tổ chức quy�n g�p cho c�c Gi�o Hội v� d�n ch�ng gặp kh� khăn. Nhưng t�i cũng muốn rằng trong c�c tương quan thường nhật, đứng trước mỗi người anh chị em xin gi�p đỡ, ch�ng ta h�y nghĩ rằng đ� l� một lời k�u gọi của Ch�a Quan Ph�ng: mỗi lần l�m ph�c bố th� l� một cơ hội để tham gia v�o sự Quan ph�ng của Thi�n Ch�a đối với con c�i của Ng�i v� nếu ng�y h�m nay, Ng�i d�ng t�i để gi�p đỡ người anh em, th� l�m sao ng�y mai Ng�i chẳng quan ph�ng lo cho c�c nhu cầu của t�i, Ng�i vốn l� Đấng kh�ng thua ai về l�ng quảng đại? (6)

 Sau c�ng, việc chay tịnh giải tỏa bạo lực của ch�ng ta, v� l� cơ hội quan trọng để tăng trưởng. Một đ�ng chay tịnh cũng gi�p ch�ng ta cảm nghiệm điều m� nhiều người kh�c đang thiếu thốn, thiếu những điều cần thiết v� bị đ�i. Chay tịnh biểu lộ t�nh trạng tinh thần của ch�ng ta, đang đ�i kh�t l�ng từ nh�n v� sự sống của Thi�n Ch�a. Chay tịnh thức tỉnh v� l�m cho ch�ng ta ch� � hơn đối với Thi�n Ch�a v� tha nh�n, th�c đẩy � ch� v�ng phục Thi�n Ch�a, l� Đấng duy nhất c� thể thỏa m�n sự đ�i kh�t của ch�ng ta.

 T�i mong ước tiếng n�i của t�i đi ra ngo�i bi�n cương của Gi�o Hội C�ng Gi�o, để đi tới tất cả anh chị em, những ngừơi nam nữ thiện ch�, cởi mở lắng nghe Thi�n Ch�a. Nếu anh chị em cũng buồn sầu v� sự �c lan tr�n tr�n thế giới, nếu anh chị em cũng lo lắng v� gi� lạnh l�m t� liệt t�m hồn v� h�nh động, nếu anh chị em thấy thiếu � nghĩa của t�nh nh�n loại chung, th� xin h�y li�n kết với ch�ng t�i để c�ng nhau cầu khẩn Thi�n Ch�a, để c�ng nhau ăn chay v� c�ng với ch�ng t�i trao tặng những g� anh chị em c� thể để gi�p đỡ c�c anh chị em kh�c!

 Lửa Phục Sinh

 Nhất l� t�i mời gọi c�c phần tử của Gi�o Hội h�y nhiệt th�nh tiến bước tr�n con đường M�a Chay, được n�ng đỡ nhờ c�c hoạt động l�m ph�c bố th�, chay tịnh v� kinh nguyện. Nếu đ�i khi l�ng b�c �i dường như bị tắt lịm trong bao nhi�u t�m hồn, th� n� vẫn kh�ng bị lịm đi trong con tim của Thi�n Ch�a! Ng�i lu�n ban cho ch�ng ta những cơ hội mới để ch�ng ta c� thể t�i bắt đầu y�u thương.

 Một cơ hội thuận tiện trong năm nay cũng l� s�ng kiến �24 giờ cho Ch�a�, mời gọi cử h�nh b� t�ch H�a Giải trong khu�n khổ Chầu Th�nh thể. Năm 2018 n�y, s�ng kiến đ� sẽ được cử h�nh v�o thứ s�u m�ng 9 v� thứ bẩy m�ng 10 th�ng 3, lấy hứng từ lời Th�nh Vịnh 130 c�u 4: �Nơi Ch�a c� ơn tha thứ�. Trong mỗi gi�o phận, �t nhất h�y c� một th�nh đường được mở cửa 24 giờ li�n tục, để c�c t�n hữu c� cơ hội cầu nguyện trước Th�nh Thể v� l�nh nhận b� t�ch giải tội.

 Trong đ�m Phục Sinh, ch�ng ta sẽ cử h�nh nghi thức đầy � nghĩa thắp s�ng c�y nến Phục Sinh: �nh s�ng được lấy từ �lửa mới�, dần dần ph� tan b�ng đen v� soi s�ng cho cộng đồng phụng vụ. ��nh s�ng Ch�a Kit� phục sinh vinh hiển ph� tan đ�ng đ�m của t�m tr� (7), để tất cả ch�ng ta c� thể cảm nghiệm lại kinh nghiệm của c�c m�n đệ tr�n đường Emmaus: lắng nghe Lời Ch�a v� nu�i dưỡng m�nh bằng B�nh Th�nh Thể, gi�p cho t�m hồn ch�ng ta t�i nồng nhiệt tin cậy mến.

 T�i th�nh t�m ch�c l�nh cho anh chị em v� cầu nguyện cho anh chị em. Xin Anh chị em đừng qu�n cầu nguyện cho t�i.

 Vatican ng�y 1 th�ng 11 năm 2017. Lễ C�c Th�nh

G. Trần Đức Anh OP chuyển ngữ

 ----

 Ch� Th�ch

 1. S�ch lễ Roma, Ch�a nhật I m�a chay, Tổng nguyện

 2. �Lo'mperador del doloroso regno / de mezzo' petto uscia fuor de la ghiaccia� (Inferno XXXIV, 28-29)

 3. Angelus, 7-12-2014

 4. Nm. 76-109

 5. Xc Benedetto XVI, Th�ng điệp Spe salvi, 33

 6. Xc Pio XII, Th�ng điệp Fidei donum, III

 7. S�ch lễ Roma, Vọng Phục Sinh, b�i ca Exsultet