HOME

 
   

Lời n�i đầu      

1. Những nẻo đường diệu vợi : t�m một lối đi      

2. Một thời để sống      

3. Lao động : nguồn s�ng tạo thế giới mới          

4. Tiền bạc kh�ng mua được hạnh ph�c 

5. Những nỗi đau ngọt ng�o      

6. Sự diệu kỳ của năng lực giới t�nh        

7. Huyền nhiệm t�nh y�u           

T�i liệu tham khảo        


Lời n�i đầu

Thưa qu� bạn đọc,

Khởi đi từ nỗi kh�t vọng s�u xa nhất của l�ng người, kh�t vọng hạnh ph�c, mỗi ch�ng ta đều được mời gọi t�m kiếm hạnh ph�c cho m�nh v� cho tha nh�n. Hạnh ph�c kh�ng h�i ở vườn người, nhưng ẩn s�u trong từng khoảnh khắc th�nh nh�n của bạn. L�m sao ch�ng ta c� thể kh�m ph� ra hạnh ph�c ấy, nếu mỗi ph�t gi�y đời m�nh cứ lặng lẽ tr�i qua v� vị, v� chẳng thấy cuộc đời c� mục đ�ch g� để kh�t vọng vươn l�n ?

Cuộc sống tr�n đầy� l� những d�ng suy tư, nỗi kh�t mong vươn tới những điều ch�n - thiện - mỹ trong cuộc sống. Người viết muốn được chia sẻ những thao thức n�y, đặc biệt đối với c�c bạn trẻ, những người đang mang trong m�nh bầu nhiệt huyết dấn th�n, kh�t mong hạnh ph�c v� muốn t�m ra � nghĩa đ�ch thực cho cuộc đời m�nh.

Mỗi người đều một lần sinh ra, một lần chết đi; nhưng khoảng c�ch giữa hai bờ sinh - tử n�y, c� khi l� thời gian rất d�i, c� khi chỉ l� khoảnh khắc, l�m sao để khoảng thời gian đ� được sống trọn vẹn, tr�n đầy � nghĩa. C� người thưởng thức từng ph�t gi�y cuộc sống, c� kẻ k�o l� cả cuộc đời.

Giữa d�ng cuộc sống, mỗi người phải tự ch�o chống con thuyền đời m�nh, c� kẻ g�c ch�o khi gặp d�ng nước ngược, c� kẻ bu�ng xu�i cho thuyền dạt theo d�ng, c� kẻ �mất thuyền� giữa phong ba ng�n lối, c� kẻ về đến bến bờ dẫu b�o t�p cuồng phong.

Như thế khi mang th�n phận con người, l� ch�ng ta chấp nhận cuộc đăng tr�nh kh�m ph� v� chinh phục. Giữa mu�n nẻo đường diệu vợi, đ�u l� lối đi về của ch�nh bản th�n t�i ? T�i được sinh ra giữa cuộc đời, sao vẫn chơi vơi ho�i đi t�m lẽ sống ? Ai cũng c� một thời để sống, t�i phải sống thế n�o cho trọn vẹn kiếp nh�n sinh ? Bao những lao c�ng vất vả tr�n cuộc h�nh tr�nh, l�m sao t�i t�m ra � nghĩa của giọt mồ h�i ho� c�ng nước mắt ? V� c� phải chăng tiền bạc l� hạnh ph�c, sao t�i đong đầy m� l�ng vẫn trống vắng b�nh an ? V� đ�y, bao nỗi đau đ� bẹp cả vũ ho�n, phải chăng kiếp nh�n sinh ho�n to�n v� nghĩa ? Người ta bảo : �trong nỗi đau c� đượm vị ngọt�, c� chắc ? Sao nước mắt vẫn chảy d�i, sầu mặc triền mi�n !

Gian trần chẳng phải c�i ti�n, mỗi con người đều mang giới t�nh. Để được l� m�nh, t�i phải hiểu thế n�o l� sự diệu kỳ của nguồn năng lực t�c tạo b�n trong. Cuộc sống đ�ng ước mong l� cuộc sống đong đầy t�nh y�u v� hạnh ph�c. L�m sao giữa trần gian ph�m tục, t�i hiểu được thế n�o l� huyền nhiệm t�nh y�u ? Tất cả chỉ canh c�nh một điều, sống l�m sao cho cuộc đời tr�n đầy � nghĩa.

Đ� l� một cuộc đời được sống, được đ�n nhận như một �n ban. Từng ph�t gi�y hiện tại được qu� trọng mu�n v�n, như những nốt nhạc được ho� �m hay dệt n�n giai điệu cuộc sống. Trong bản trường ca cuộc đời sinh động, c� nốt bổng nốt trầm, c� l�c dập dồn v� c� khoảng lặng trầm tư.

Tất cả ch�ng ta đang được mời gọi để kh�m ph�, sống, cảm nghiệm, v� dệt n�n ch�nh cuộc đời m�nh, dẫu đang bước đi dưới �nh b�nh minh hay lầm lũi một m�nh trong đ�m tối. Bạn v� t�i, mỗi ch�ng ta phải t�m ra cho đời m�nh một lối, dẫu l� lối m�n hay quan lộ thẳng băng; miễn sao ta x�c t�n được rằng lối m�n kia dẫn m�nh tới đ�ch.

Đ�i d�ng suy tư mộc mạc, cuộc sống cũng chưa tr�n nhưng muốn c�ng với c�c bạn vươn l�n. Xin ch�n th�nh tri �n những ai đ� cộng t�c để ho�n th�nh tập s�ch nhỏ n�y. Ước mong được đ�n nhận sự y�u thương, g�p �, v� kinh nghiệm của mọi người để ch�ng ta được sống, sống tr�n đầy hơn nữa.


T�i liệu tham khảo
 

1. Adrian Van Kaam, C.S.Sp. Religion and Personnality. Prentice Hall Englewood, Cliffs N. J. 1964, Bản dịch Việt ngữ : Nh�n C�ch T�n Gi�o.

2. Elie Wiesel, Night. New York, Bantam Books, 1960.

3. Harold S. Kushner, When Bad Things Happen to Good People. New York, Avon Books, 1981.

4. James B. Nelson, Body Theology. Louisville, KY : Westmister / Jhon Knox Press, 1992.

5. Karl Kock, Creating a Christian Lifestyle. Saint Mary�s Press, 1996.

6. Mary Perkins Ryan and John Julian Ryan, Love and Sexuality : A Christian Approach, New York : Holt, Rinehart and Winston, 1967.

7. Rollo May, Freedom and Desnity. New York : W.W : Norton and Company, 1981.