THỜI SỰ

Video: Tình trạng nghiêm trọng tại Venezuela

Julio Borges, chủ tịch Quốc hội, nói rằng lời đề nghị từ Đức Thánh Cha Phanxicô nên được hiểu rằng chính phủ Nicolas Maduro phải có thiện chí thương thuyết, cụ thể là phải đưa ra một lịch trình tổng tuyển cử: “nếu không có như thế, không có gì bảo đảm cho khả năng tiến về phía trước.”

Đọc thêm