DÒNG NỮ ĐA MINH

Dòng Đa Minh Tam Hiệp: Giáo điểm Têrêsa Calcutta mừng lễ Bổn mạng và khánh thành ngôi nhà mục vụ

Dòng Đa Minh Tam Hiệp: Giáo điểm Têrêsa Calcutta mừng lễ Bổn mạng và khánh thành ngôi nhà mục vụ

Là một thí điểm truyền giáo trực thuộc Hội đồng Hội dòng, sau 4 năm 9 ngày, giữa lúc đại dịch Covid đang bùng phát nghiêm trọng, chị em đã nhận được tin vui từ văn phòng Hội dòng với văn bản chính thức thành lập một giáo điểm mới vào ngày 05/9/2021, trùng với ngày kính thánh Bổn mạng của Giáo điểm: Têrêsa Calcutta.

Đọc thêm