DÒNG NỮ ĐA MINH

Đan viện Dòng Đa Minh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Đại hội liên hiệp Nữ Vương Hoà Bình Khoá II

Đan viện Dòng Đa Minh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Đại hội liên hiệp Nữ Vương Hoà Bình Khoá II

Trong tình hiệp thông, các đan viện Dòng Đa Minh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã liên kết với nhau thành một liên hiệp và đã được Tòa Thánh thiếp lập (ngày 8 tháng 11 năm 2021, Prot. N.FM 184 b-1\202), như là một pháp nhân công và được quản trị bởi những quy chế này ( VDQ 30, CO 86, 97).

Đọc thêm

Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm – Thánh lễ tạ ơn mừng Ngọc khánh, Kim khánh và Ngân khánh khấn Dòng

Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm – Thánh lễ tạ ơn mừng Ngọc khánh, Kim khánh và Ngân khánh khấn Dòng

Trong tâm tình tạ ơn Chúa của 25,50,60 năm hành trình đời tu về ký ức sống động từ lần khấn đầu tiên của tất cả 17 nữ tu đã được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương- Nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế Thánh Lễ Tạ ơn cùng với rất đông quý Cha từ nhiều Giáo phận

Đọc thêm