Hướng dẫn đọc giờ Kinh sáng và Kinh Chiều

 

 

Cách mở sách đọc Mùa Thường Niên của 4 Tuần trong sách “Các Giờ Kinh Phụng Vụ”:

Thí dụ: Hôm nay ngày thứ Hai Tuần 26 Thường Niên,  Lấy 26 / 4 = 6 dư lại 2 => Đọc Thứ Hai & Tuần 2

Thí dụ: Hôm nay ngày thứ Năm Tuần 12 Thường Niên,  Lấy 12 / 4 = 3 dư lại 0 => Đọc Thứ Năm & Tuần 4

  CÁCH CẦU NGUYỆN GIỜ KINH PHỤNG VỤ
Kinh Sáng và Kinh Chiều 

1) Phần Giáo Đầu (đứng)

a. Giờ kinh Sáng được mở đầu bằng câu:

“Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con

Đáp lại: – Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài”. 

Sau đó đọc Điệp Ca (ĐC) theo ngày

Tiếp theo  Thánh Vịnh 94 (có thể thay thế một trong các Thánh Vịnh 99, 66 hay 23)

(Lưu Ý: Sau mỗi đoạn của Thánh Vịnh 94, 99, 66, 23 lập lại Điệp Ca theo ngày)

b. Giờ Kinh Chiều thì bắt đầu bằng câu:

“Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con – Đáp Lại: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ”.
(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(ngẩng đầu lên) tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.

(Mùa Chay: bỏ “Ha-lê-lui-a”.  Kinh chiều không đọc Thánh Vịnh giáo đầu)

2) Phần Thánh Thi (đứng):

(Lưu Ý: Không cần đọc kinh Vinh Danh sau Thánh Thi)

Kế nữa là một bài Thánh Thi mang tính thi vị và biểu lộ đặc tính của mỗi giờ kinh và mỗi ngày lễ.

3) Phần Ca Vịnh (Ngồi): (2 bài Thánh Vịnh và 1 bài Thánh Ca)

Bắt đầu bằng Điệp Ca của Thánh Vịnh hay Thánh Ca

Kết Thúc bằng kinh Vinh Danh….. và Điệp Ca

Trong các giờ kinh, Hội Thánh dùng các Thánh Vịnh là những bài thơ cổ xưa của Thánh Kinh Cựu Ước, cũng là Lời Chúa đã được Chúa Thánh Thần linh hứng, để giúp cầu nguyện. Những Thánh Vịnh này có sức nâng tâm hồn lên cùng Chúa, khơi động những tâm tình đạo đức thánh thiện, giúp tạ ơn khi gặp điều may mắn, niềm an ủi khi gặp nghịch cảnh. Tuy nhiên Thánh Vịnh cũng mới chỉ phác họa thời kỳ viên mãn nơi Chúa Kitô nên đôi khi cũng gặp những khó khăn khi các Thánh vịnh không trực tiếp nói với Chúa, hoặc những lời nguyền rủa quân thù… Nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng cho các tác giả Thánh Vịnh soạn ra những bài thơ ấy, lúc nào cũng ban ơn phù trợ giúp các tín hữu hát hay đọc các Thánh Vịnh.

Nếu muốn đọc Thánh Vịnh cho nghiêm chỉnh thì phải đọc mà nghiền ngẫm câu này tiếp nối câu kia, lòng lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng, vì Chúa Thánh Thần vẫn còn linh hứng cho tất cả những ai đạo đức sẵn sàng đón nhận ơn Người.

“Khi đọc Thánh Vịnh trong các Giờ Kinh Phụng Vụ thì ta không đọc nhân danh cá nhân, mà nhân danh Nhiệm Thể Chúa Kitô và có thể nói là đại diện cho chính Chúa Kitô nữa. Nếu nhớ như vậy, thì các khó khăn sẽ tan biến, khi thấy rằng những tâm tình sâu xa thầm kín của ta, lúc đọc Thánh Vịnh không trùng hợp với những tâm tình diễn tả trong Thánh Vịnh ; thí dụ, đang âu sầu, ảo não, lại gặp một Thánh Vịnh vui tươi, đang phấn khởi, lại gặp một Thánh Vịnh âu sầu” (KPV 108).

“Kinh Sáng gồm một Thánh Vịnh thích hợp với buổi sáng, rồi một thánh ca trích trong sách Cựu Ước, và một Thánh Vịnh nữa, thuộc loại ca ngợi, theo truyền thống của Hội Thánh. Kinh Chiều gồm hai Thánh Vịnh (hay hai đoạn, nếu Thánh Vịnh quá dài) thích hợp với bưổi chiều và thích hợp với việc cử hành chung với giáo dân, và một thánh ca lấy trong các thánh thư hoặc sách Khải Huyền” (KPV 43).

4) Phần Lời Chúa (ngồi):

Bài đọc vắn được chọn theo ngày trong tuần, theo mùa hay theo ngày lễ. Phải đọc và nghe bài này như đích thực là một bản công bố Lời Chúa” (KPV 45).

Để đáp lại Lời Chúa, thường có câu xướng đáp ngắn, để Lời Chúa ăn sâu hơn vào tâm trí.

Thí Dụ phần Xướng đáp
XÐ: Xin chúc tụng Ðức Chúa
* từ muôn thuở cho đến muôn đời.
X: Chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. *

Xướng:  Xin chúc tụng Ðức Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời.

Đáp: Xin chúc tụng Ðức Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời.

Xướng: Chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu.

Đáp: từ muôn thuở cho đến muôn đời.

Mọi người: Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa

Xin chúc tụng Ðức Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời.

5) Phần Thánh Ca Tin Mừng (đứng):

Sau đó long trọng (đứng và làm dấu thánh giá) đọc Thánh Ca Tin Mừng với câu Điệp Ca riêng theo ngày theo mùa.

Giờ Kinh Sáng đọc Thánh Ca “Benedictus” (Chúc tụng Đức Chúa).

Giờ Kinh Chiều đọc Thánh Ca “Magnificat” (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa)

Sau phần Thánh Ca Tin Mừng đọc kinh Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con…
Đây là những thánh ca vẫn được Hội Thánh từ ngàn xưa ưa thích.

6) Phần Lời Cầu (đứng):

Sau thánh ca Tin Mừng là các lời cầu: buổi sáng là để dâng ngày và công việc cho Chúa, buổi chiều là để xin ơn, và lời nguyện cuối cùng bao giờ cũng dành để cầu nguyện cho những người đã qua đời.

7) Kinh Lạy Cha (đứng):

Lạy Cha chúng con ở trên trời……

8) Lời Nguyện (đứng): kết thúc cùng với lời ban phép lành và giải tán.

 

“Trong khi chu toàn nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô, Giáo Hội cử hành phụng vụ giờ kinh, nhờ đó Giáo Hội lắng nghe Thiên Chúa nói với dân Ngài, tưởng nhớ mầu nhiệm ơn cứu chuộc, ca tụng Ngài không ngớt bằng lời kinh và khẩn cầu phần rỗi cho cả thế giới” (GL 1173)

I. Ý NGHĨA

Giờ Kinh Phụng Vụ là lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể Hội Thánh để thánh hóa ngày giờ và toàn bộ sinh hoạt của con người.

Cầu nguyện là nhiệm vụ chính yếu của các Kitô hữu vì Hội Thánh làm theo lời Chúa Kitô dạy là “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1). Thật vậy, ngay từ thời các tông đồ, các tín hữu đã chuyên cần cầu nguyện vào những thời khắc nhất định. Sách Công Vụ kể các môn đệ họp nhau cầu nguyện vào giờ thứ ba (Cv 2,15), vị thủ lãnh các tông đồ “lên sân thượng cầu nguyện vào giờ thứ sáu” (10,9), ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín (3,1), “vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Xila cầu nguyện ca tụng Chúa” (16,25). Dần dà với thời gian, “tại nhiều nơi đã sớm có thói quen dành những khoảng thời gian rõ rệt để cầu nguyện chung với nhau như vào giờ cuối ngày, khi trời tối và lúc lên đèn, hoặc giờ đầu ngày, lúc đêm tàn và ngày ló rạng”(KPV 1) để thánh hóa ngày sống của mình.

Những buổi cầu nguyện chung như thế dần dần tạo thành một chu kỳ giờ kinh nhất định, và đó là lời cầu nguyện của Hội Thánh cùng với Chúa Kitô và dâng lên Chúa Kitô.

II. CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ TRONG NGÀY

So với các cử hành phụng vụ khác, các Giờ Kinh Phụng Vụ có đặc điểm thánh hóa toàn bộ chu kỳ thời gian ngày và đêm, như lời thư gửi tín hữu Do Thái : “Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ca tụng làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa” (Dt 13,15).

Các Giờ Kinh Phụng Vụ hiện nay được chia thành 5 giờ kinh khác nhau trong ngày, đó là kinh Sách, kinh Sáng, kinh Trưa, kinh Chiều và kinh Tối :

1 *Kinh Sách đề ra cho dân Chúa phương tiện phong phú nghiền ngẫm Kinh Thánh và những trang sách hay đẹp nhất của các nhà tu đức, cùng các Thánh Vịnh, thánh thi và lời nguyện.

2 *Kinh Sáng nhằm thánh hóa thời khắc ban mai khi bắt đầu một ngày mới để dâng lên Chúa những tác động đầu tiên của lòng trí chúng ta. Kinh Sáng được đọc vào lúc bình minh ló rạng để ca ngợi Đức Kitô Phục sinh là mặt trời công chính, là ánh sáng thật chiếu soi mọi người.

3 *Kinh Trưa là những giờ kinh nhỏ nằm giữa kinh Sáng và kinh Chiều, gồm các giờ kinh sau đây: kinh giờ ba (9 giờ sáng), kinh giờ sáu (12 giờ trưa) và kinh giờ chín (3 giờ chiều). Những ai sống đời chiêm niệm phải đọc chung với nhau ba giờ kinh Trưa này, còn những người khác được phép chọn một trong ba giờ kinh này vào những thời khắc phù hợp trong ngày.

4 *Kinh Chiều được cử hành vào lúc ban chiều khi ngày vừa xế bóng để tạ ơn những gì Chúa đã ban hoặc những việc lành chúng ta đã làm trong ngày. Kinh Chiều cũng nhắc nhớ đến công trình cứu chuộc của Chúa, và niềm hy vọng về ánh sáng không hề tàn lụi.

5 *Kinh Tối “kinh cuối cùng trong ngày, đọc trước khi đi ngủ, dù đã quá nửa đêm”, để bày tỏ tâm tình thống hối và phó thác. Bóng đêm là hình ảnh của sự Ác và sự chết, thì kinh Tối là lời nguyện tin tưởng nài van, xin Chúa chúc lành cho một giấc ngủ bình an.

Trong 5 giờ kinh phụng vụ thì Kinh Sáng và Kinh Chiều là “hai giờ then chốt của kinh nguyện hằng ngày, nên phải coi như những giờ kinh chính yếu và vì thế không được bỏ qua” (KPV 37).

III. CẤU TRÚC CỬ HÀNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ.

“Các giờ Kinh Phụng vụ được quy định theo những luật lệ riêng, đặc biệt gồm những yếu tố thường gặp trong các buổi cử hành trong Kitô giáo và được sắp xếp như sau : là bao giờ cũng có Thánh Thi mở đầu, rồi đến Thánh Vịnh, đoạn một bài đọc Kinh Thánh dài hay ngắn và cuối cùng là các lời nguyện” (KPV 33).

IV. LUẬT BUỘC CỬ HÀNH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

“Hội Thánh đã đặc biệt ủy nhiệm cho những người có chức thánh phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ, nên dù khi không có giáo dân, thì ai nấy đều phải chu toàn nhiệm vụ ấy, dĩ nhiên là với những sự thích nghi cần thiết. Quả vậy, Hội Thánh ủy nhiệm cho họ đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ, để nhiệm vụ cầu nguyện của Đức Kitô được tiếp nối không ngừng trong Hội Thánh” (KPV 28).

Những người sau đây theo Giáo Luật (1174 $1) buộc phải đọc các giờ Kinh Phụng Vụ, không những đọc đầy đủ các giờ kinh mà còn phải cố gắng đọc cho phù hợp với giờ thật trong ngày, được chừng nào hay chừng đó (GL 1175) :

Đó là giám mục, linh mục, phó tế (phó tế vĩnh viễn cũng nên đọc mỗi ngày ít là một phần các Giờ Kinh Phụng Vụ), các kinh sĩ hội nhà thờ chính tòa (phải đọc trong cung thánh), những cộng đoàn tu sĩ có luật buộc đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ (vd: Châu Sơn), những cộng đoàn tu sĩ khác cũng nên tùy nghi đọc một vài giờ kinh phụng vụ (vd: Mến Thánh Giá), và cả anh chị em giáo dân cũng được khuyến khích nên đọc một vài giờ kinh phụng vụ, như Kinh Sáng và Kinh Chiều (vd: Huynh đoàn giáo dân Đaminh).

TÓM LƯỢC :

 1. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì ?
 2. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là những lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể Hội Thánh để thánh hóa ngày giờ và toàn bộ sinh họat của con người.
 3. Có bao nhiêu giờ kinh trong ngày ?
 4. Có 5 giờ kinh phụng vụ trong ngày là Kinh Sách, Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều và Kinh Tối; song quan trọng hơn cả là Kinh Sáng và Kinh Chiều.
 5. Diễn tiến thông thường của một Giờ Kinh Phụng Vụ được cử hành như thế nào ?
 6. Diễn tiến thông thường một Giờ Kinh Phụng Vụ được cử hành với phần giáo đầu, rồi đến một thánh thi, các Thánh Vịnh, một đoạn Sách Thánh, câu xướng đáp, thánh ca Tin Mừng, các lời cầu nguyện và cuối cùng là phép lành giải tán.
 7. Những ai buộc phải cử hành các Giờ Kinh Phụng Vụ ?
 8. Những người có chức thánh và các cộng đoàn tu sĩ có luật buộc đọc phải chu toàn các Giờ Kinh Phụng Vụ ; còn giáo dân không bắt buộc nhưng cũng được Hội Thánh mời gọi đọc một vài giờ Kinh Phụng Vụ.

Đức Thánh Cha Benedict XVI ghi nhận các Thánh Vịnh là Lời Chúa

CẦU NGUYỆN :

Cúi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,

Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.

Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,

Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.

Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ,

Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,

Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,

Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ.

Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con,

Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,

Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,

Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.

Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,

Để tiến lên dẫu đường xá hiểm nguy.

Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,

Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.

Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,

Mặc ai bảo : Chúa đã chết đâu còn.

Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,

Xin dừng chân ở lại với con luôn !

(Thánh thi Kinh Sách thứ Năm tuần II)

 

Theo http://www.honganthienchua.org/gkpv.html

11 Phản hồi

 1. thưa cha cho con xin hỏi rằng tại sao khi đọc vinh tụng ca lại cúi đầu vậy? vì con thấy trong sách kinh phụng vụ không có ghi ạ… việc cúi đầu có bắt buộc không? có nguồn tài liệu nào nói về việc cúi đầu khi doc955 kinh vinh tụng ca không ạ.
  con xin cám ơn và chờ câu trả lời ạ.

 2. Bản văn của Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma nói về cử chỉ cúi đầu trong số 275:

  “275. Cúi biểu lộ lòng tôn kính đối với những đấng, những người hoặc các dấu hiệu của họ. Có hai loại cúi: cúi đầu và cúi mình:

  “a. Cúi đầu khi đọc danh Ba Ngôi, và tên thánh Giê-su, Ðức Trinh Nữ Maria và vị thánh trong Thánh Lễ kính vị này.

  “b. Cúi mình hay cúi sâu khi chào kính bàn thờ, khi đọc các kinh Munda cor meum “Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy” và In Spiritu humilitatis “Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận”, khi đọc câu trong kinh Tin Kính: Et incarnatus est “Bởi phép Chúa Thánh Thần”, khi đọc câu trong Lễ Quy Rôma: Supplices te rogamus “Chúng con nài xin Cha”. Thầy phó tế cũng cúi mình khi xin phép lành trước lúc công bố Tin Mừng. Ngoài ra vị tư tế cũng nghiêng mình một chút khi đọc các lời của Chúa lúc truyền phép”. (Bản dịch Việt ngữ của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, giáo phận Nha Trang).

  Truyền thống cúi đầu được dựa vào thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philiphê 2, 9-10: “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Các Giờ Kinh phụng Vụ).

  Cử chỉ cúi đầu cũng bắt nguồn từ Hiến chế 25 của Công đồng chung Lyons II, được Đức Giáo Hoàng Grêgôriô X triệu tập năm 1274:

  “Những người tụ tập trong nhà thờ cần ca tụng với một sự tôn kính đặc biệt Thánh Danh trên mọi tên gọi, hơn bất cứ tên nào khác khác dưới thế này được ban cho ai, để nhờ tên này mọi tín hữu được cứu độ, đó là Thánh Danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu mọi người khỏi tội lỗi. Mỗi người cần thực hiện cho mình điều đã được ghi cho mọi người rằng, khi nghe hoặc đọc Thánh Danh Chúa Giêsu, hãy cúi đầu; bất cứ khi nào Thánh Danh được nhắc đến, đặc biệt là trong các mầu nhiệm thánh của Thánh Lễ, mọi người cần cúi đầu gối của trái tim mình, mà mọi người có thể thực hiện bằng việc cúi đầu”.

  Cũng chính Đức Giáo Hoàng Grêgôriô X sau đó khuyến khích Dòng Đa Minh rao giảng và cổ vũ việc sùng kính Thánh Danh. Năm 1721, Đức Giáo Hoàng Innocent XIII thiết lập lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Lễ này được gỡ bỏ vào năm 1969, và đã được phục hồi bởi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và nay được mừng vào ngày 3-1 mỗi năm.

  Xem thêm: http://hddmvn.net/cu-chi-cui-dau-truoc-thanh-danh-chua-duoc-qui-dinh-the-nao/

 3. Xin cho hỏi Thánh Thi và Thánh Vịnh khác nhau thế nào? Thánh Thi do ai sáng tác?
  Xin cảm ơn

 4. Diễm Huệ Trần

  Thưa cha con xin hỏi là có phải kinh Lạy Cha ở cuối giờ kinh Phụng Vụ thì không được đọc tiếng Amen không a? con xin cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho mọi công việc của cha và ban biên tập ạ.

 5. Con chào cha. Thưa cha, trong giờ kinh phụng ban trưa ngày lễ kính thì điệp ca, ca vịnh đọc theo ngày thường hay đọc theo phần chung của lễ kinh hôm đó ạ. Và trong giờ chầu đọc kinh phụng vụ ban trưa và ban tối có đọc phần Lời Chúa không ạ. Xin cha giải đáp giúp con, con cảm ơn cha.

  • Trong giờ kinh phụng ban trưa ngày lễ kính thì điệp ca, ca vịnh đọc theo ngày thường, còn Lời Chúa và Xướng Đáp thì theo Lễ Kính nhé.
   Trong giờ chầu đọc kinh phụng vụ ban trưa và ban tối có đọc phần Lời Chúa: Có nhé.

 6. Thưa Cha,
  + giờ kinh sáng nếu được đọc liền sau thánh lễ thì bắt đầu là điệp ca, thánh vịnh … phải không ạ?
  +Còn nếu lễ xong, suy niệm 30p rồi bắt đầu đọc kinh sáng thì bắt đầu như thế nào ạ?
  + Giờ kinh tối, nếu được cử hành sau tuần cửu nhật… thì bắt đầu như thế nào ạ?
  Xin Cha giúp con! Cảm ơn Cha.

 7. Xin hướng dẫn cách mở sách đọc giờ kinh phụng vụ sáng và tối theo từng ngày , con chưa hiểu và chưa ai chỉ cách tưởng tận để nắm rõ và sao thấy mở rất nhiều trang con cảm thấy rất là khó khăn khi tới giờ đọc kinh Xin cảm ơn

 8. thưa Cha, con muốn tìm giờ kinh phụng vụ cho hợp với bài đọc IS 7, 13-14 thì con tìm như thế nào ạ? con soạn cho giờ canh thức. Con cám ơn ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *