GIA ĐÌNH ĐA MINH

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam có thêm 13 tu sĩ khấn trọng

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam có thêm 13 tu sĩ khấn trọng

Hòa trong bầu khí hân hoan với toàn thể anh em chị em gia đình Đa Minh trên toàn thế giới của ngày đại lễ mừng kính thánh tổ phụ Đa Minh (08/8/2021), Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam hôm nay vui mừng vì có thêm 13 anh em tuyên khấn trọng thể. Do bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thế nên thánh lễ chỉ diễn ra trong nội vi Tu viện.

Đọc thêm