GIA ĐÌNH ĐA MINH

Trung Tâm Núi Cúi đón các bề trên Dòng Đa Minh Thánh Tâm tĩnh huấn

Trung Tâm Núi Cúi đón các bề trên Dòng Đa Minh Thánh Tâm tĩnh huấn

Đây là chương trình tĩnh huấn dành cho các bề trên theo định kỳ các quý trong năm do Bề trên Tổng quyền Dòng sắp xếp để các tổng cố vấn, các bề trên phụ trách các cộng đoàn, cũng như các dì giáo đang hướng dẫn các huấn sinh có thời gian để trau dồi cả tâm linh lẫn kiến thức cần thiết cho sứ vụ đảm nhận.

Đọc thêm

Nghi thức nhậm chức Tu xá trưởng Tu xá thánh Louis Betrand – Kon Tum

Nghi thức nhậm chức Tu xá trưởng Tu xá thánh Louis Betrand – Kon Tum

Vào lúc 10h00 sáng thứ ba, ngày 14-03-2023, cá»™ng Ä‘oàn tu xá Thánh Louis Bertrand – Kon Tum hân hoan cá»­ hành Nghi thức nhậm chức Tu xá trưởng của cha Antôn Maria Zacaria Phan Tá»± Cường O.P. Nghi thức ra mắt cá»™ng Ä‘oàn và nhận chức Tu xá trưởng …

Đọc thêm