GIA ĐÌNH ĐA MINH

Thư tháng 12 : Rộn ràng lời cám ơn

Thư tháng 12 : Rộn ràng lời cám ơn

Cũng như lời xin lỗi không chỉ là chuyện xã giao nhưng còn gắn liền với ý nghĩa nhân sinh và ý nghĩa của đời sống đức Tin, thì lời cám ơn cũng gắn với những giá trị căn bản của đời người và của vận hành ơn cứu độ.

Đọc thêm