THÁNH ĐAMINH

Lời Kinh Cho Dòng và Sứ Vụ

Năm thánh 800 năm Dòng khép lại, Ban Đặc Trách và Ban phục vụ HĐGDĐMVN xin anh chị em tiếp tục đọc kinh năm thánh trong các ngày nguyệt hội, để cầu cho Dòng và cho sứ vụ, chỉ bớt câu : "nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng"

Đọc thêm