PHIM CÔNG GIÁO

Phim ngắn mục vụ: Cuộc gọi

Lưu bản nháp tự động

Đứa trẻ trong phim ngắn “Cuộc Gọi” chỉ mong một điều là được có mẹ đến với mình, ở với mình. Điều này gợi nhớ từ muôn thuở, Thiên Chúa đã nghĩ đến từng người trong chúng ta và Ngài dựng nên ta để ta được ở với Ngài và Ngài ở với ta.

Đọc thêm