PHIM CÔNG GIÁO

Tháng Sáu, 2019

 • 28 Tháng Sáu

  Tổng hợp phim Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

  Noi gương hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta xin Chúa ơn sống khiêm tốn. Hãy để cho Chúa bước vào và làm chủ cuộc đời mình, để Thánh Ý Chúa được nên trọn qua đời sống của ta.

 • 24 Tháng Sáu

  Phim: Phaolô, Tông đồ của Đức Kitô

  Truyện phim tái hiện lại giai đoạn cuối đời của Phao-lô, vị Tông đồ của Chúa, chủ yếu tập trung vào tính cách của một nhân vật đã được ơn hoán cải, qua lời đối thoại giữa Thánh Phao-lô và Thánh Lu-ca.

Tháng Mười Hai, 2018

 • 28 Tháng Mười Hai

  Laura, một tình yêu cao cả (1988)

  Laura chịu đau khổ cách bí mật trong tâm hồn... Một ngày nọ, cô quyết định dâng hiến cuộc đời và chấp nhận chịu chết để đổi lấy ơn cứu rỗi cho mẹ của mình.

Tháng Mười Một, 2018

Tháng Tám, 2018

Tháng Bảy, 2018

 • 14 Tháng Bảy

  Phim: Thánh nữ Maria Mađalêna (2018)

  Truyện phim MARY MAGDALENE khắc họa bức chân dung có thực và nhân văn của một trong những nhân vật bí ẩn và bị hiểu nhầm nhất trong lịch sử.

Tháng Sáu, 2018