HÀNH TRANG

Tháng Ba, 2017

Tháng Mười Một, 2015

 • 19 Tháng Mười Một

  Danh sách 82 hiển thánh thuộc gia đình Đaminh

  Tính đến tháng 11.2015, Dòng Đaminh đã có tất cả 82 vị hiển thánh. Danh sách xếp theo thứ tự năm từ trần, ngoài danh tính, xin ghi thêm đơn vị, thân thế (chức vụ), được kính hàng các thánh (hiển tu, đồng trinh, tử đạo…).

 • 13 Tháng Mười Một

  Qui chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam (Phần 4)

  Xin giời thiệu chương V về bầu cử các cấp, và chương 6 về quản trị tài sản. Cùng với lời tuyên bố của cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình khi phê chuẩn Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam ngày 15/08/2010.

 • 8 Tháng Mười Một

  Qui chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam (Phần 3)

  Huynh đoàn giáo dân Đa Minh là hiệp hội của các Kitô hữu giáo dân sống giữa đời, thông dự vào đoàn sủng của Dòng Anh Em Giảng Thuyết, dưới sự lãnh đạo của Tổng hội và Bề trên Tổng quyền. (x. GL 303, 312, 315 và QL 19a).

Tháng Mười, 2015

 • 24 Tháng Mười

  Qui chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam (Phần 2)

  Mục đích việc huấn luyện là nhằm giúp người giáo dân Đa Minh đạt tới sự trưởng thành của đời sống Kitô giáo và có khả năng thi hành sứ vụ tông đồ theo đoàn sủng Đa Minh.

 • 19 Tháng Mười

  Qui chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam (Phần 1)

  "Thực vậy, nếu chỉ có một giới răn duy nhất là luật yêu thương, thì việc triển khai các hình thức cụ thể giúp áp dụng luật duy nhất đó vào các trạng huống khác nhau của cuộc sống lại là điều cần thiết."

 • 17 Tháng Mười

  Quy luật Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh (thế giới)

  Các huynh đoàn giáo dân dưới quyền lãnh đạo của Dòng. Tuy nhiên, các huynh đoàn được hưởng quyền tự lập thích đáng cho giáo dân có thể tự điều hành.

 • 15 Tháng Mười

  Luật sống huynh đoàn Đaminh : Dẫn Nhập

  Bản luật Huynh đoàn thế giới ban hành các năm 1285, 1923, 1969 và 1987. Tại Việt Nam, Thủ bản Dòng Ba xuất bản năm 1959, được thay thế bằng Quy chế Dòng Ba 1972, và Luật Sống 1994, 2002, 2010.

 • 7 Tháng Mười

  Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp

  Sống mầu nhiệm Mân Côi – Linh mục PX. Đào Trung Hiệu op. Chúa Giêsu và Đức Mariat rong Kinh Mân Côi, Hiệu quả, ý nguyện, và sống đức ái qua Kinh Mân Côi.

 • 5 Tháng Mười

  Sống Đức Ái qua Kinh Mân Côi : Mùa Mừng

  Sống mầu nhiệm Mân Côi – linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op. Suy niệm : Sống Đức Ái qua Kinh Mân Côi. Năm Mầu nhiệm mùa mừng.