TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / HÀNH TRANG (page 5)

HÀNH TRANG

Tháng Tám, 2015

 • 25 Tháng Tám

  Hành Trang 49 : Tinh thần hãm mình

  Các tiểu sử thánh Ða Minh kể rằng theo lời bà mẹ Gioanna thuật lại, nhiều khi vào thăm con ban đêm, bà thấy Ða Minh mới lên hai tuổi đã ra khỏi giường nệm để nằm trên tấm ván hoặc trên đất. Ðiều đó có thể làm chúng ta …

 • 24 Tháng Tám

  Hành Trang 48 : Thánh Đa Minh muốn ẩn dấu mình đi

  Ngày nay, khi muốn khám phá lại khuôn mặt của thánh Ða Minh, người ta thường ngạc nhiên vì một vị thánh có cá tính như thánh Ða Minh lại ít để lại những dấu chứng trực tiếp về mình. Các chứng nhân đã được sống với ngài đều xác …

 • 23 Tháng Tám

  Hành Trang 47 : Vui với người vui, khóc với người khóc

  Trong cuốn “Thời Khai nguyên của Dòng”, chân phước Jourdain de Saxe viết về thánh Ða Minh : “Người rộng lòng bác ái đón nhận mọi người và vì người yêu mến mọi người, nên cũng được mọi người mến yêu. Vui với người vui, khóc với người khóc”, đó …

 • 22 Tháng Tám

  Hành Trang 46 : Đơn sơ chân thành với anh em

  Trong số những tài liệu giúp ta hiểu về thánh Ða Minh, cuốn “Thời Khai nguyên Dòng Thuyết Giáo” là một sử liệu quý giá nhất, tác giả cuốn sách là cha Jourdain de Saxe, người kế vị thánh Ða Minh, người đã được sống với thánh Ða Minh và …

 • 21 Tháng Tám

  Hành Trang 45 : Lòng từ tâm của thánh Đa Minh

  Di sản của thánh Ða Minh để lại cho con cái hẳn là rất nhiều và rất quý báu, trong đó, chúng ta không thể nào bỏ qua một nét lớn trong cuộc đời ngài, đường nét vẫn thường được nhắc nhủ trong Dòng và được các sách sử kể …

 • 20 Tháng Tám

  Hành Trang 44 : Thánh Đa Minh cảm nhận lòng thương xót của Chúa

  Thánh Ða Minh được Thiên Chúa đặt vào trong một thời đại, có thể nói là nhiễu nhương, cả về mặt xã hội lẫn về mặt tôn giáo. Về xã hội, chúng ta thấy thời thánh Ða Minh có nhiều thay đổi sâu xa, trào lưu di dân ồ ạt …

 • 19 Tháng Tám

  Hành Trang 43 : Nên giống Đức Kitô đau khổ

  Thánh Ða Minh đã không gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng Dòng như nhiều tổ phụ khác. Ngài cương quyết nhưng hiền từ nhân ái; ngài thúc đẩy anh em nhưng cũng hết tình nâng đỡ cảm thông; nhất là ngài luôn tôn trọng anh em và để …

 • 18 Tháng Tám

  Hành Trang 42 : Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa và về Chúa

  Cuộc đời thánh Ða Minh thường được tóm kết lại trong câu : thánh Ða Minh chỉ nói với Chúa và về Chúa. Thật là kỳ lạ ! Lời tóm kết đó làm cho tất cả cuộc đời của ngài được gạn lọc, để tỏ lộ thật rõ ràng, thật …

 • 17 Tháng Tám

  Hành Trang 41 : Thánh Đa Minh con người chiêm niệm

  Thánh Thomas đã tóm lược tinh thần Dòng bằng một câu châm ngôn nổi tiếng : Chiêm niệm là trao cho người khác điều mình chiêm niệm. Tinh thần đó phát xuất từ cách sống của thánh Ða Minh và được gìn giữ trong truyền thống Ða Minh. Nhưng chiêm …

 • 16 Tháng Tám

  Hành Trang 40 : Thánh Đa Minh, cuộc sống thuận theo Chúa Thánh Thần

  Chúa Thánh Thần là Ðấng hoàn tất công trình cứu độ của Ðức Kitô trong Giáo Hội cũng như trong từng hoàn cảnh riêng biệt của cuộc sống con người. Sức mạnh của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần áp dụng để soi dẫn, thúc đẩy người tín hữu trong cuộc sống hằng ngày.