TIẾN CẤP

Tháng Chín, 2015

  • 1 Tháng Chín

    Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh (trọn tập)

      Xin giới thiệu với anh chị em Huynh đoàn Đa Minh nội dung tổng hợp cuốn “Hành Trang Tinh Thần Dòng”, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP biên soạn. Tài liệu gồm 9 chương, tổng số 54 bài suy niệm ngắn về cha thánh Đa Minh và Tinh …