NGHE GIẢNG

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2009 – 2021)

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2009 – 2020)

Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin  

Đọc thêm