NGHE GIẢNG

Nghe giảng Lễ Trọng thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ (2009-2024)

Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô năm 2009-2020

Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Đọc thêm