GIẢNG LỄ 2014

Nghe giảng lễ thánh Anbêtô Cả – Bổn mạng Tu viện Anbêtô (15.11)

Nghe giảng lễ thánh Anbêtô Cả – Bổn mạng Tu viện Anbêtô (15.11)

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan ( Kn 7, 7-14; 17-21) Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.  Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, …

Đọc thêm