Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh (02.02.2010 – 2024)

SUY NIỆM

02/02/2010 – 2015

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,22-40) 

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

“Muôn lạy Chúa, giờ đây,
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng ; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

Năm 2010:

Lễ 10 giờ : Lễ thánh hiến các tu sĩ

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Lễ 17g30 : Cầu cho các bà mẹ và trẻ em

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012:

Lễ 17g30 : Cầu cho các bà mẹ và trẻ em

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 Năm 2013:

Lễ 17g50 : Cầu cho các bà mẹ và trẻ em

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2014: Cầu cho các bà mẹ và trẻ em

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm PX. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2015

Lm Giuse Trần Văn Việt – Cầu cho các bà mẹ và trẻ em 

Năm 2016

Lm Biểm Đức Vương Thuật

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2017

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2019:

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2020: 

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2021: 

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

Năm 2023: 

Năm 2024: 

SUY NIỆM