THÔNG TIN

Lễ giỗ lần thứ 345 của vị Tôi tớ Chúa – Ðức cha Pierre Lambert de la Motte (1679 – 2024) tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao

Lễ giỗ lần thứ 345 của vị Tôi tớ Chúa – Ðức cha Pierre Lambert de la Motte (1679 – 2024) tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao

Sáng ngày 13/06/2024, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, Thánh lễ đồng tế mừng Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội thánh và giỗ lần thứ 345 của Tôi tớ Chúa – Đức cha Pierre Lambert de la Motte được cử hành do Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết - Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự.

Đọc thêm