THƯ CHA TỔNG ĐẶC TRÁCH

Lá thư tháng 6/2020 : Người trẻ Đa Minh thăng tiến bạn hữu.

Lá thư tháng 6/2020 : Người trẻ Đa Minh thăng tiến bạn hữu.

Các bạn trẻ Đa Minh đón nhận Đấng Phục Sinh để tìm được sự bình an của Chúa, và có thể góp phần thăng tiến tình bạn chân thật khi tỏ ra là một người dám đồng hành, dám liên luỵ, dám cùng chia vui sẻ buồn với bạn hữu, bởi vì thật sự chính đức Giêsu cũng đang đồng hành với mình trên bước đường đời.  

Đọc thêm

Lá Thư tháng 4/2020 : Người trẻ, Phân Định Ơn gọi và Sứ Vụ

"Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! " Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa”. (Rm 8,15-16)  

Đọc thêm