THƯ CHA TỔNG ĐẶC TRÁCH

Lá thư tháng 6/2020 : Người trẻ Đa Minh thăng tiến bạn hữu.

Lá thư tháng 6/2020 : Người trẻ Đa Minh thăng tiến bạn hữu.

Các bạn trẻ Đa Minh đón nhận Đấng Phục Sinh để tìm được sự bình an của Chúa, và có thể góp phần thăng tiến tình bạn chân thật khi tỏ ra là một người dám đồng hành, dám liên luỵ, dám cùng chia vui sẻ buồn với bạn hữu, bởi vì thật sự chính đức Giêsu cũng đang đồng hành với mình trên bước đường đời.  

Đọc thêm