CUỘC SỐNG

 Góc đẹp cho đời

 Góc đẹp cho đời

Con chiên của anh nói về anh bằng niềm tự hào, Cha hiền lắm, yêu thương con chiên không phân biệt sang hèn. Đối xử bằng chân tình, chỉ lúc nóng lên là la chút rồi thôi.

Đọc thêm

Kết quả phân tích ADN cho thấy: Không có gien nào gọi là “gien đồng tính” dẫn đến hành vi tình dục đồng giới

Kết quả phân tích ADN cho thấy: Không có gien nào gọi là “gien đồng tính” dẫn đến hành vi tình dục đồng giới

Nghiên cứu mới kết luận rằng không có gien nào gọi là “gien đồng tính”. Thay vào đó, khuynh hướng tính dục cũng như hầu hết các đặc tính nơi một người đều được quyết định bởi sự kết hợp phức tạp giữa các ảnh hưởng di truyền và môi trường.

Đọc thêm