CUỘC SỐNG

Ánh sáng trong đường hầm

Ánh sáng trong đường hầm

Nàng vui vẻ tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, nhờ lời Đức Mẹ và Cha Giuse cầu bầu cho mình tìm được ánh sáng cuối đường hầm đen tối, giữa cuộc đời thời dịch bệnh Corona quá khủng khiếp này...

Đọc thêm