CUỘC SỐNG

Liên giáo xứ Lam Sơn, Chính Tòa và Ba Làng, Gp. Thanh Hóa dâng hoa Mừng kính Mẹ Maria Mân côi

Liên giáo xứ Lam Sơn, Chính Tòa và Ba Làng, Gp. Thanh Hóa dâng hoa Mừng kính Mẹ Maria Mân côi

Hòa trong niềm vui của tháng Mân côi. Ngày 16/10/2022, tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa, giáo phận Thanh Hóa, ba đội hoa của ba giáo xứ Lam Sơn, giáo xứ Ba Làng và giáo xứ Chính Tòa, đã tề tựu về đây cùng dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi xinh mang theo những tâm tình mến yêu và tôn kính Mẹ.

Đọc thêm

Chuỗi Mân Côi và MV “Giêsu, Chúa bên con”

Chuỗi Mân Côi và MV “Giêsu, Chúa bên con”

Tháng Mân Côi về, chợt nhớ đến MV “GIÊSU, CHÚA BÊN CON” của Hoàng Xuân Phú – trong đó có hình ảnh một tràng chuỗi Mân Côi bị ông làng chài bỏ lại trong thánh đường và bức tượng Lòng Chúa Thương Xót mà ông tìm thấy nơi biển khơi…

Đọc thêm