MULTIMEDIA

ĐTC tiếp kiến chung 03.03.2021: Nếu không biết Chúa Giê-su, chúng ta không dám tin Thiên Chúa yêu thương con người

ĐTC tiếp kiến chung 03.03.2021: Nếu không biết Chúa Giê-su, chúng ta không dám tin Thiên Chúa yêu thương con người

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng ngày 03/03/2021, Đức Thánh Cha nói rằng chính Chúa Giê-su đã đưa chúng ta vào trong mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi, trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta hiểu và tin Chúa Cha đã yêu nhân loại như thế nào.

Đọc thêm