Trực tiếp Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Dòng Đa Minh (22giờ ngày 21.01.2017)

 

22giờ tối nay, ngày 21-01-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh), tại Vương Cung Thánh Đường thánh Gioan ở Lateran, Roma.

Bên cạnh đó, có các cuộc thảo luận về sứ vụ và gặp gỡ Gia Đình Đa Minh đang được Livestream dưới đây:

 

10:15 – 11:15 Conclusion with the representatives of the Dominican Family

11:15 – 12:00 Address of the Master of the Order, fr. Bruno CADORÉ

11.45 – 12:00 Missioning the Order

 

CONCLUSIONS GROUP:

  • fr. Buno CADORÉ, O.P.
  • Mr. Dunkan MacCLAREN, O.P. (Scotland)
  • Sister Ann BRADSHAW, O.P. (Trinidad & Tobago)
  • fr. Gustave INEZA, O.P. (Ruwanda)
  • Sister Rosita YAYA, O.P. (Philippines) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *