TÀI LIỆU

Tại sao bạn nên đi xưng tội trong mùa Chay này?

Tại sao bạn nên đi xưng tội trong mùa Chay này?

Mùa Chay là thời gian trong năm khi Thiên Chúa thúc bách chúng ta phải chuẩn bị tâm can và thanh tẩy linh hồn để sẵn sàng đón nhận Chúa chúng ta khi Ngài đến trong vinh quang vào lễ Phục Sinh. Không có thời gian để trì hoãn. Kinh Thánh nói, “Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” (2 Cr 6,2).

Đọc thêm