TÀI LIỆU

Tháng Tám, 2020

Tháng Bảy, 2020

 • 30 Tháng Bảy

  Ơn đại xá “Portiuncula” vào ngày 01.08 hằng năm là gì?

  Ơn đại xá

  Từ trưa ngày 1.8 cho đến hết ngày 2.8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá "Portiuncula", với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

 • 24 Tháng Bảy

  Chữ Nho, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ

  Chữ Nho, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ

  Đã hơn trăm năm nay nước ta chính thức sử dụng chữ Quốc ngữ, thứ chữ viết được các nhà trí thức tiên tiến đầu thế kỷ XX ca ngợi là Hồn trong nước; Công cụ kỳ diệu giải phóng trí tuệ người Việt và tin rằng Nước Nam ta sau này hay dở cũng ở chữ Quốc ngữ.

 • 23 Tháng Bảy

  Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận

  Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận

  Huấn thị của Bộ Giáo sĩ đề ra các dự án khác nhau để cải cách giáo xứ giữa tình trạng thiếu ơn gọi và canh tân sự dấn thân của giáo dân trong việc loan báo Tin Mừng.

 • 8 Tháng Bảy

  Hôn nhân khác đạo

  Hôn nhân khác đạo

  Lạy Chúa con thương nàng đã lâu rồi  / Thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói  / Con thương nàng đã lâu rồi mà chưa dám hé môi  / Ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi.

Tháng Sáu, 2020