TÀI LIỆU

Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ ra đời từ khi nào?

Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ ra đời từ khi nào?

Hiện nay, mỗi tuần lễ Giáo hội dành ngày thứ Bảy, mỗi năm Giáo hội dành tháng Năm và tháng Mười để tôn kính Đức Maria. Hơn nữa, trong năm phụng vụ còn có nhiều lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ dành cho Đức Maria. Như vậy, trong cộng đoàn các Thánh, Đức Maria được Giáo hội tôn kính cách đặc biệt nhất.

Đọc thêm

‘Ăn xin không biết ngại’: Các dòng hành khất thời Trung Cổ sống nhờ vào lòng hảo tâm

‘Ăn xin không biết ngại’: Các dòng hành khất thời Trung Cổ sống nhờ vào lòng hảo tâm

Giai đoạn từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13 chứng kiến sự trỗi dậy của nền kinh tế tiền tệ ở châu Âu. Các thành phố phát triển và nhân rộng; ngày càng có nhiều đất đai được khai phá, làm tăng thêm sự giàu có của các chủ đất; và một tầng lớp thương nhân mới nổi đã giúp những người không thuộc tầng lớp quý tộc có thể tích lũy của cải.

Đọc thêm