TÀI LIỆU

Giải đáp: Hiện tượng bóng ma

Giải đáp: Hiện tượng bóng ma

Hồi nhỏ con nghe chúng bạn nói ngoài nghĩa địa thường có bóng ma. Nhất là rằm tháng Bảy hoặc lúc trăng sáng, nhiều hồn ma hiện về. Là người công giáo, con vẫn thắc mắc không biết hiện tượng ấy có thật không? Có hồn ma không?

Đọc thêm