Khiêm nhượng mến yêu vâng phục tín thác (17.07.2024 – Thứ Tư Tuần XV Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Is 10,5-7.13-16 (năm chẵn), Xh 3,1-6.9-12 (năm lẻ), Mt 11,25-27

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,25-27)

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

 

Khiêm nhượng mến yêu vâng phục tín thác (17.07.2024)

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”.

Kẻ bé mọn trước tiên, và bé mọn nhất chính là Đức Giê-su Con Thiên Chúa, Đấng đồng vị với Thiên Chúa, nhưng lại bằng lòng vâng phục Chúa Cha cách trọn vẹn nhất, vâng phục với tâm tình một người con, bé thơ, hiếu thảo. Thánh Phao-lô nói về Chúa Giê-su rằng: “Người không kể mình ngang hàng với Thiên Chúa, lại vâng phục, và vâng phục cho đến chết”. Huyền nhiệm về một Thiên Chúa quyền phép tối cao lại được chứa đựng tất thảy trong Người Con có tinh thần bé mọn, hiếu thảo ấy.

Và vì thế, chỉ có những ai sống tinh thần bé mọn như Chúa  Giê-su,  mới  được  Thiên  Chúa  Cha  mạc  khải  cho  điều huyền nhiệm về Thiên Chúa, huyền nhiệm về Nước Trời Thật là lạ lùng! Không phải trí hiểu, chẳng phải học vấn, bằng cấp làm cho người ta thấu hiểu được mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa, nhưng phải là hồng ân.

Và Hồng ân ấy chỉ ban cho người  “bé  mọn”,  biết  đặt  mình  là  “không  hoàn  toàn  không” trước cái ‘có hoàn toàn có” của Thiên Chúa. Bao lâu con người còn tự cho mình là “có”, thì bấy lâu, con người không thể cảm nghiệm được cái ‘có” của Thiên Chúa. Đức tin không phải là khả năng của lý trí, nhưng hoàn toàn là một hồng ân.

Trong chúng ta, còn những con người vỗ ngực xưng tên vì vốn học “về Thiên Chúa” của mình, với bao học vị, bằng cấp… Ước gì tất cả chúng ta hiểu rằng: điều quan trọng không dừng lại  ở  chỗ  “hiểu  về  Thiên  Chúa”,  nhưng  là  “sống  với  Thiên Chúa”. Ai sống tinh thần bé mọn, chân thành đặt tất cả đời mình vào bàn tay và trái tim yêu thương của Chúa, mới được ơn ngộ ra bao huyền nhiệm về Thiên Chúa và hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho đại gia đình Đa Minh chúng con và các gia đình Công giáo nói chung, biết yêu mến, vâng phục và tín thác hoàn toàn vào Chúa, để được hạnh phúc bình an. Amen.

BCT

Nước Trời dành cho người khiêm nhường (19.07.2023)

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn”.

Người khôn ngoan đích thực, người thông thái đích thực là người khiêm nhường nhận ra sự khôn ngoan, sự thông thái của mình chẳng tới đâu cả. Ai vỗ ngực xưng tên tự hào rằng sự khôn ngoan, thông thái ấy là tự mình mà có, thì người ấy còn mãi nhốt mình trong bóng tối mụ mị, còn rất xa sự thông thái khôn ngoan.

Vậy mà khi Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời, có những người tự cho mình là thông thái khôn ngoan theo cách ấy, nên đã không đón nhận giáo lý mới của Chúa Giê-su, người ở cõi đất tối tăm u mê, mà tự cho mình hiểu biết mọi lẽ tinh thông của Trời đất, và không đón nhận Con Người đến từ cõi trời cao huyền nhiệm. Thế là họ bất cần Thiên Chúa, họ không để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của họ. Thử xem, cuối cùng, họ đi về đâu, và sự thông thái khôn ngoan kia có sinh ích gì cho họ!

Chúa Giê-su nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, lại mặc khải cho những kẻ bé mọn”.

Kẻ bé mọn mà Chúa Giê-su nói đến, là những người sống khiêm nhường: khiêm nhường nhận ra thân phận yếu hèn của mình, khiêm nhường nhận ra mình cần có Thiên Chúa, khiêm nhường  ký thác vận mạng đời mình trong tay Chúa, khiêm nhường để Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót định liệu cho mình, và tin rằng, sẽ tuyệt hảo hơn để tự mình định liệu.

Ông Pascal nói: “Bạn muốn tin, hãy quỳ gối xuống”. Quỳ gối xuống là vui lòng đánh mất sự thông thái khôn ngoan kiêu ngạo của mình đi, để sự khôn ngoan và thông thái của Chúa lấp đầy những lỗ hổng trong thân xác hư hèn của mình.

Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con luôn biết học sống khiêm nhường, để đón nhận Lời Chúa Giê-su, và ngoan ngoãn thực hành Lời Chúa chỉ dạy. Amen.

BCT

Khiêm nhượng mở lòng ra … (13.07.2022)

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”.

Chúa Giê-su giảng dạy cho người Do Thái biết Thiên Chúa, là Cha toàn năng, toàn ái của con người của vạn vật. Người chính là Đấng Messia, được sai đến để cứu độ gian trần.Thế là, triều đại của Thiên Chúa đã đến. Nhưng, những biệt phái, luật sĩ Do Thái kiêu căng, tự cho mình là khôn ngoan vô đối, là hiểu biết uyên thâm, và không tin vào Người. Họ cho rằng một Đấng Messia không thể xuất thân từ nơi bần hạ. Đúng là, họ như “con chim hay nói, nó nói tào lao, không có đứa nào, dạy cho tao nói”. Chúa Giê-su thân thưa lời cảm tạ Cha vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những ai có lòng khiêm hạ, tự nhận mình là bé mọn, là giới hạn trước Thiên Chúa tối cao.

Quả thực, ai khiêm nhượng, thì Thiên Chúa yêu mến, vì chính Thiên Chúa là Đấng khiêm nhượng. Đức khiêm nhượng của Thiên Chúa thống trị lòng kiêu căng của ma quỷ. Chúa muốn chúng ta khiêm nhường đón nhận Thiên Chúa và ân sủng của Người. Đừng kiêu căng. Kiêu căng là đồ đệ của ma quỷ. Người kiêu căng thì ích kỷ, và tự mãn về cái tôi của mình. Họ không mở lòng mình ra mà đón nhận cái tôi nào khác, bởi họ không muốn cái tôi nào khác bước vào lâu đài tôi của họ. Một em bé thích đôi dép đẹp, đắt tiền, và đòi mẹ phải mua cho bằng được. Mẹ nghèo bấm bụng khi phải hoang phí, nhưng vì yêu con. Thế nhưng, khi được cho nó rồi, thì mẹ có muốn mang thử đôi dép, nó cũng không ưng cái bụng. Có người nói: “Người kiêu căng ích kỷ tự mãn, thì có đến tuổi nào cũng chưa trưởng thành, cũng chưa lớn nổi thành người”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con giúp nhau sống đức khiêm nhượng, để nhận ra tất cả là hồng ân của Chúa, để mở lòng ra mà đón nhận, và sẻ chia hồng ân Chúa cho mọi người. Amen.

 BCT

Đức tin là hồng ân, vô giá (14.07.2021)

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25-27)

Ông A, Ông B, cùng xóm. Buổi sáng, ông A bị tai biến. Nhà ông A có học, có điều kiện, nên khi vừa bị đột quỵ, cả nhà đã  lo  ngay  xe  cấp  cứu  để  chở  ông  thẳng  đến  Sài  gòn. Buổi chiều, ông B tai biến. Nhà nghèo khổ, nên vừa khi đột quỵ, bà B la lên, ông B trúng gió, cấm khẩu rồi. Thằng Tý chạy kêu bà hàng  xóm  đến  lể  gió,  mở  khẩu.  Ông  B  tỉnh  lại, thoát  chêt! Nghe ra,  chẳng  có kiến  thức  y học gì cả,  chẳng khôn  ngoan hay thông thái gì cả, nhưng là một thực tế của người dân quê mùa, nghèo hèn, chân chất, biết sao, làm vậy. Đúng lúc ấy, cả xóm xôn xao chuyện xe cấp cứu chở ông A về. Ông A đã mất! Bấy giờ, bà  B  mới hiểu ra: “May mà nhà  mình  quá  nghèo”. Bà tạ ơn Chúa, và hứa với Chúa rằng con không than van rên rỉ chuyện nhà con nghèo khổ, ít học, kém cõi nữa!

Có khôn ngoan, thông thái, giàu có hay kém cỏi nghèo khổ gì thì cũng không ai hiểu nổi chuyện sinh tử của đời mình. Thế  nhưng,  con  người  ta  thường  rất  tự  hào  về  những thành quả, từ cái học đến cái khôn, từ nghề nghiệp đến sự nghiệp gia sản. Và có khi, đi đôi với niềm tự hào ấy là sự phủ nhận Thiên Chúa hiện diện và can thiệp vào đời mình, rồi còn có cả thái độ khinh khi người khác, nhất là những người thấp cổ bé miệng, nghèo đói ít học… Đức  tin  là  hồng  ân  Chúa  thương  ban  cho  kẻ  đơn  sơ khiêm nhượng, chứ không phải bởi tài năng, trí khôn hay vốn học và càng không phải bởi sự giàu có của chúng ta!  Hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân Đức Tin, hồng ân vô giá. Hãy vui mừng vì mọi người có thể có những thứ có giá, đắt giá, hàng hiệu…còn chúng ta, có cái vô giá, không ai mua được bằng tiền!

Lạy Chúa, chúng con đang đói khát của ăn thiêng liêng và cả thể lý nữa, bởi phải sống trong giai đoạn giãn cách vì dịch Covid bùng phát khá nặng nề nơi quê hương mình.

Xin Chúa thương ban cho tất cả các gia đình chúng con luôn biết tín thác cậy trông  vào lòng Chúa xót thương, để tâm hồn được bình an giữa muôn ngàn biến cố…, nghịch cảnh nơi thế trần, vì ơn Đức Tin vào Chúa, để chúng con biết sống chia sẻ  yêu thương đoàn kết giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn này. Amen.

BCT

Đón nhận mặc khải mầu nhiệm cao quý (15.07.2020)

Ngày 15.07: Lễ Nhớ Thánh Bô-na-ven-tu-ra, GM, TSHT

Tin Mừng hôm nay với ba câu ngắn gọn. Trước hết ta thấy Chúa Giêsu đã tuyên xưng và bày tỏ lòng cung kính với Chúa Cha và dạy cho chúng ta hay: Thiên Chúa là Cha, là Chúa tể trời đất, tạo dựng muôn loài muôn vật nên có quyền trên tất cả. “Lạy cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”. Chúa Giêsu cũng ca ngợi thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha đã “không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”.

Thật vậy! những người được gọi là “khôn ngoan” ở đời, họ là người có học hành, có hiểu biết mọi thứ trước mắt ở đời. Họ thường tự hào, vỗ ngực là người làm thầy thiên hạ, bắt mọi người phải tôn kính và thực sự họ cũng đã được người đời tôn kính. Ấy thế mà những biến cố lạ lùng kỳ diệu họ lại chẳng hề được hay biết. Chúa Cứu Thế giáng sinh được loan báo trước mấy ngàn năm nơi những trang sách thánh, thế mà ngày Chúa sinh ra chỉ có mấy trẻ chăn chiên được biết và đến thờ lạy. Còn vua chúa, kẻ khôn ngoan, giàu sang phú quý cứ ngủ ngon trong gấm vóc lụa là.

Đấy là vua chúa trong thành đã được mấy người ngoại đạo phương đông đến hỏi han cũng là mách bảo: “Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2, 2). Vậy mà họ còn ngu si dại dột cho quân đi tru diệt các trẻ để mà tiêu diệt cả “Vua Do Thái”, Vua trên hết các vua, Vua trời đất của họ.

Cuối cùng Chúa Giêsu khẳng định cho ta thấy rõ, Người là Ngôi Hai của Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa nên có  quyền năng của Thiên Chúa được sai đến để cứu chuộc trần gian: “Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha”... Người là Đấng duy nhất biết được tất cả về Thiên Chúa: “Không ai biết Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. Vậy là đã rõ không phải cứ học rộng biết nhiều là biết được Thiên Chúa và thánh ý nhiệm mầu của Người, mà phải có  “Người Con muốn mặc khải cho”. Người không tin Thiên Chúa, có thể họ tự hào là đã được học thông biết thạo mọi sự nên không tin. Còn người có đức tin thì cho rằng họ chưa được phúc Chúa ban mà nhận biết Thiên Chúa. Thật là không có Chúa, con chẳng làm gì được.

Nhật Bản là nước có số đầu sách Tin Mừng được bán ra hàng năm khá nhiều, nhưng số người tin nhận Thiên Chúa đâu đã nhiều. Cũng như nhiều người chức trách có vẻ thông thạo Tin Mừng trích dẫn dạy dỗ những gì có lợi cho chủ trương của họ, còn việc tin Chúa mến Chúa thì vẫn chưa thấy. Những độc giả ấy mới chỉ coi Tin Mừng như cuốn tiểu thuyết mà họ muốn khám phá.

Lạy Chúa! Con xin cảm tạ Ngài vì qua Chúa Giêsu và Hội thánh Người, con được đón nhận mặc khải mầu nhiệm cao quý bởi trời. Điều ấy cao quý hạnh phúc nhất cho đời con. Điều mà Thánh Phaolô đã thốt lên: “Thầy chẳng mừng vì thầy đã được biết những gì, thầy chỉ mừng vì thầy đã được biết Đức Kitô là Chúa đã chịu chết vì chúng ta”. Xin cho con luôn trân trọng ơn phúc ấy mà đắc thủ hạnh phúc muôn đời. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi (17.07.2019)

Tin Mừng hôm nay chỉ có  câu ngắn gọn, Chúa Giêsu đã ngợi khen thánh ý nhiệm màu của Chúa Cha, “đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này…”. Quả là nhiệm màu thật, việc cao siêu trọng đại: nhận biết được Thiên Chúa, hay nhận ra Đấng cứu thế đã đến trần gian thì lẽ thường phải là những người khôn ngoan thông minh, hay những người quyền chức biết trước chứ. Nhưng ở đậy không như vậy, Thiên Chúa lại “ mặc khải cho những người bé mọn”. Ta có thể hỏi tại sao ý Chúa lại như vậy để rồi lại tự nhận được câu trả lời: “Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha”. Kẻ được coi là khôn ngoan thông thái ở đời thì thường đã được đời tôn vinh, ăn trên ngồi trốc. Còn kẻ bé mọn thì thường bị thua thiệt mọi đường. Ở đời kẻ thì được nhiều của cải, người thì được khôn ngoan hiểu biết nhiều điều, người thì được sức khỏe cuộc sống dài lâu, kẻ thì được chức quyền cai trị… Những thứ ấy đều là của Thiên Chúa.

Nên Chúa muốn ban cho ai là quyền của Người. Ta chẳng dám bàn giải nhiều. Có điều ta phải suy xét là: Những điều cao siêu mầu nhiệm nhất, lại không được ban cho những kể tự coi là nhất thiên hạ, đang làm đầu thiên hạ, như những nhà lãnh đạo Do Thái ngày xưa. Mà Chúa lại tỏ cho “Những người bé mọn” như những trẻ mục đồng, anh mù từ lúc mới sinh, mấy người  phụ nữ tội lỗi được nhận ra Chúa…

Điều ấy nhắc chúng ta phải biết tôn trọng phẩm giá của mọi lớp người. Họ đều là sản phẩm đặc biệt được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng, là hình ảnh của Thiên Chúa. Họ đều có quyền bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Nên Thánh vịnh có câu: “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy”. Do vậy Thiên Chúa có thể dùng bất cứ con người nào thực thi những kỳ công của Người. Vậy nếu chúng ta không xin ơn nhận biết, tỉnh thức, cứ coi mình là nhất là hơn người, coi người khác là hèn kém ta sẽ bị nhầm lẫn rồi hối không kịp. Như những người Do Thái thốt ra xưa khi Chúa Giêsu tắt thở: “Người này đúng là con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Hay những người khi nghe Phêrô giảng “Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ” (Cv 2,37).

Một người kể lại thời tuổi trẻ của mình say sưa đọc Tin Mừng. Anh đọc chưa phải đã vì đức tin lòng mến, nhưng để tìm tòi. Anh nhớ lần đọc Tin Mừng (Ga 9,1-41) kể lại việc Chúa Giêsu chữa cho một anh mù được khỏi. Anh kể khi đọc đến chỗ Chúa bất ngờ nói cho anh mù biết Chúa là đấng cứu thế, người tôi đã rùng mình rồi lạnh toát từ đầu đến chân. Xin nhắc lại đoạn này: “Khi gặp lại anh Người hỏi: Anh có tin vào Con Người không Anh đáp: Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin. Chúa Giêsu trả lời: Anh đã thấy Người, chính Người đang nói với anh đây. Anh nói: “thưa Ngài tôi tin”. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người”. Anh bạn kể tiếp: “Câu chuyện anh mù từ đây khắc sâu nơi tôi. Tâm hồn tôi dần dần ấm áp lên không “lạnh lẽo” nữa. Rồi đến lúc tôi nhận ra: Nhờ đọc chuyện anh mù, cũng được giống như anh mù, Chúa đã cho tôi hồng ân cao cả. Đó là được nhận biết Người là Chúa cứu thế.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn nhận biết Thiên Chúa, nhận biết Đấng cứu thế Người đã sai đến trần gian. Xin cho con sống trung thành với ân huệ ấy. Hầu được hưởng Chúa trên nước trời.  Amen.

Gs. Ngọc Năng

Bé mọn (18.07.2018)

Suy niệm:

Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin chúc tụng ngợi khen Cha… vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Chữ bé mọn đây không phải là dáng người thấp bé hay là trẻ con. Nhưng là người có tấm lòng đơn thành như trẻ con, một tấm lòng biết mình là nhỏ bé trước Nước trời bao la, biết mình túng thiếu đơn độc mà bám vào tay Thiên Chúa quan phòng. Là những ai tự hạ tự khiêm phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Đã có một lần nào Chúa xác nhận “nếu các ngươi không trở nên giống trẻ thơ, các ngươi sẽ không được vào nước trời” (Mt 18,3).”Ai trong các ngươi lớn nhất là người bé nhỏ nhất” (Lc 9,48). “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10,14)

Tại sao Chúa Giêsu cứ lấy mẫu mấy em bé làm gương vậy? Chúng ta có thấy và có biết cái gì đã từng làm những bậc cha mẹ không thể cầm lòng được trước một đứa con nhỏ. Cái gì đã làm Chúa những người lớn đều ưa thích trẻ nhỏ? Thưa, đó chính là sự yếu đuối nhỏ bé. Vâng, chính cái sự yếu đuối nhỏ bé đó làm cho mọi người dễ thương dễ mến. Chính cái yếu đuối ấy của chúng ta là sức mạnh của tuổi thơ măng sữa. Đúng như lời thánh Phaolô “Lúc tôi yếu đuối nhất là lúc tôi mạnh mẽ” (2C 12,9-10). Nếu chúng ta trao phó hoàn toàn cho Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lo trọn vẹn cho chúng ta như một người mẹ nuôi con thơ.

Con thơ còn trẻ chẳng biết gì. Chúng không biết ăn, chúng chẳng biết mặc, không biết đi, không biết nói. Các bà mẹ lành nghề đều công nhận các bà cưng chiều đứa con mình khi chúng nhỏ xíu “Nâng như trứng, hứng như hoa”. Khi chúng lớn lên, khi chúng càng có thể tự túc, thì các bà bớt quyến luyến, hoặc khi chúng tự cao khinh dể mình. Tình mẫu tử rất gần với tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Thật sự không gì làm cho Thiên Chúa xa lánh loài người, cho bằng tính kiêu ngạo, tự mãn, tự phụ. Tính này phá hủy các nhân đức. Những mẫu gương tự cao tự đại vẫn còn đó, với Adong, Eva, Luxife, babel, với các nền văn minh xa xưa còn đâu…

Trong Tân ước, đã mấy lần Chúa Giêsu phàn nàn về nhóm biệt phái cũng mắc bệnh này, là tự cho mình chữ nghĩa đầy mình, đầy dẫy sự khôn ngoan, cho mình là đủ và tự tạo ra ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu đã mấy lần cảnh cáo (Mt 23,13). Ai tin vào sức mạnh của mình sẽ bị Thiên Chúa để mặc và tất cả trở về hư vô cát bụi. Trái lại, kẻ tự khiêm sẽ được Thiên Chúa nhìn đến. Thánh Phaolô nói “Thiên Chúa thích dùng người khiêm nhường, bị thế gian bỏ chê để tỏ lộ mình ra” (1C 25,28t). Kẻ khiêm nhường được Thiên Chúa tha tội (Lc 18,14). Thánh nhân còn đặt khiêm nhường bên cạnh đức tin (Gal 5,22).

Thánh Augustinô nói “Đâu có khiêm nhường, đấy có đức ái”. Sự khiêm nhường là dấu chỉ thuộc về đức Kitô. Kinh thánh còn nói trong cơn thử thách ai hạ mình xuống dưới cánh tay toàn năng của Thiên Chúa thì đến bây giờ họ sẽ được Thiên Chúa tôn vinh như Đức Kitô và được thông phần vinh quang của con Thiên Chúa. Gương khiêm nhường của David trước Goliath, của Mẹ Maria, của chính Chúa Giêsu (Mt 11,29) của Têrêsa hài đồng, của một Cha sở xứ Ars.

Chúng ta hãy suy niệm câu nói của thánh nữ Têrêsa Lixieux “Chính Chúa Giêsu đã làm hết tất cả trong tôi, tôi chỉ trở nên bé nhỏ và hèn yếu”.

“Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho” (c.28)

Câu nói này hiểu được trên hai phương diện. Trên phạm vi siêu nhiên, Chúa Giêsu nói đến những lề luật Cựu ước và luật lệ mới của biệt phái không giải thoát con người tội lỗi để được cứu rỗi. Cho nên cần phải đến với Ngài và qua Ngài. “Không ai đến được với Thiên Chúa mà không qua Ngài”. Câu nói trên cũng hiểu được là những ai đau khổ bất an tinh thần vật chất cũng hãy đến để Ngài nâng đỡ.

Có một điều cần ghi nhận giữa những đau khổ ở đời, nếu chúng ta chỉ một mình loay hoay dậm chân tại chỗ, thì không giải quyết được gì. Một gánh nặng mà đã để xuống là khó mang đi nữa. Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: “Hãy vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16,24). Và Chúa kêu mời “hãy đến với Ta…” (c.28). Chúng ta hãy đến với Chúa hôm nay để thực sự cảm nghiệm được sức nâng đỡ đó. Có một điểm cần lưu ý trong câu trên là Chúa nói: Ngài bổ sức cho chúng ta thôi, chứ Ngài không cất hết gánh nặng đi cho đâu. Chắc chắn Chúa Giêsu xuống trần gian, không phải vì mục đích để làm cho hết khổ đâu. Ngài qủa quyết là quê trời mới hết khóc than. Mặc dầu đã nhiều phép lạ chữa bệnh tật đau khổ phần xác, nhưng Chúa Giêsu chỉ muốn đem lại cho đau khổ một giá trị thực tiễn của Nước trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã dâng lời ngợi khen Cha vì đã mặc khải cho những kẻ bé mọn. Tinh thần nhỏ bé khiêm tốn luôn được Chúa đề cao, được mọi người trân trọng. Biết thế, nhưng Chúa ơi! Ở đời chúng con vẫn ham danh vọng, trọng quyền lợi. Chỉ có tình yêu Chúa mới uốn mềm lòng chúng con nên khiêm nhường bé nhỏ. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con trở nên nhỏ bé trước Thiên Chúa để chúng con được Ngài đổ đầy lòng chúng con hồng ân của Ngài.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh mục. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ các Linh mục là những người Chúa chọn để chăm sóc đoàn chiên Chúa. Xin cho các Ngài ơn khôn ngoan thánh thiện. Một đời sống thánh đức sẽ toát lên qua việc cầu nguyện trong khiêm tốn. Để trong cầu nguyện, các Linh mục sẽ tiếp nhận được nguồn tình yêu và sức mạnh từ trái tim nhân hậu của Chúa hầu chuyển trao cho đoàn chiên sức sống dồi dào. Amen.

Có lòng khiêm nhường – rộng đường ơn phúc (19.07.2017)

Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta nhận ra rằng: với một thái độ khiêm tốn, chúng ta dễ mở rộng tâm hồn để biết lắng nghe Lời Chúa và tin vào Đức Kitô một cách vững mạnh hơn. Ngược lại, nếu chúng ta có thái độ kiêu căng, tự phụ… thì chúng ta đã tự đóng kín tâm hồn của mình trước những Lời Tin Mừng của Chúa.  Sự khiêm tốn sẻ giúp cho chúng ta tin tưởng, phó thác vào Chúa và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự kiện cũng như những biến cố trong cuộc sống. Sự khiêm tốn còn giúp chúng ta nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi anh chị em của minh, nhận ra Chúa nơi tha nhân, thông cảm và yêu mến mọi người như yêu thương chính mình vậy.

 

Chúa dạy con phải khiêm nhường

Thực hành khiêm tốn, yêu thương mọi người

Khó khăn, gian khổ vẫn cười

Có Chúa trợ lực cuộc đời bình yên

*

Giúp con vững bước vươn lên

Dựng xây cuộc sống càng thêm sáng ngời

Hiền hòa tế nhị vui tươi

Sẵn sàng chịu thiệt cho người được hơn

 

Lời Chúa hôm nay còn gióng lên lời cảnh tỉnh cho con người: Thiên Chúa thích mặc khải Ngài cho những kẻ bé mọn, khiêm nhường. Nói cách khác, kiến thức về Thiên Chúa được tiếp nhận không theo cách thức của con người: nghĩa là không cần phải khôn ngoan thông thái mới học được, nhưng cần có một thái độ khiêm nhường thì sẽ dễ dàng lãnh nhận hơn.

 

Khiêm nhường sẽ nhận muôn ơn

Để cho tình nghĩa đẹp hơn rất nhiều

Không nên tự phụ, tự kiêu

Mất tình, mất nghĩa, mất điều thân thương

*

Chúa từng thể hiện nêu gương

Hiền lành khiêm nhượng, chỉ đường cho con

Theo Chúa hạnh phúc trường tồn

Ngài sẽ mạc khải, ban ơn phúc lành

 

Những con người bé mọn, khiêm nhu như chum nước rỗng tiếp nhận mưa sa, sương trời; họ mở lòng mình để đón nhận hồng ân chảy tràn của Thiên Chúa luôn ban cách hậu hĩnh cho con người.  Họ chỉ có Chúa là nơi cậy nhờ, nên họ được Chúa yêu thương ấp ủ và thương tình dạy dỗ bảo ban. Người khiêm nhu luôn nhận biết ra sự lạ lùng và khám phá muôn vàn kỳ diệu của Thiên Chúa như dòng suối hồng ân tuôn tràn phủ lấp vũ trụ và trên từng khoảng khắc cuộc đời họ được chính sự khôn ngoan Thiên Chúa dạy dỗ bảo ban.

Lời xin nguyện ước đạt thành

Thánh ân, hồng phúc Chúa dành cho con

Lòng con đoan hứa sắt son

Giữ lòng khiêm tốn vẫn còn mãi luôn

 

 Lạy Chúa, Chúa đã hứa với những ai thành tâm thiện chí cùng Chúa rằng: “Ai xin thì sẽ được. Ai tìm sẽ thấy. Ai gõ cửa sẽ mở cho.” Xin ban cho chúng con được lòng khiêm tốn và kiên trì tìm kiếm giá trị Nước Trời trong thung lũng bể khổ trần gian. Xin đừng để chúng con thất vọng trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Cho dẫu cuộc đời có lắm truân chuyên và đường đời có gập ghềnh bởi biết bao chướng ngại. Xin Chúa cho chúng con biết chạy đến cùng Chúa, để nhờ ơn Chúa chúng con vượt qua những gian nan và thử thách trong cuộc sống này. Amen.

HOÀI THANH

Người bé mọn của Tin Mừng(13.07.2016)

Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

Đức Giêsu ca tụng đường lối của Cha, Ngài mặc khải  cho những người bé mọn. Những người “khôn ngoan thông thái” thường tự mãn cậy sức mình, nghĩ mình đã ngon cơm, lấy mình làm đủ đầy không cần người khác,  “Tôi không như người thu thuế kia”… Một khi con người tự mãn vì sức riêng, cảm thấy đủ khôn ngoan hiểu biết, đủ nhân đức, đóng kín cửa lòng thì đâu cần đến Đấng Cứu Độ? Các ông kinh sư và Pharisêu ngày xưa như những chuyên viên Kinh Thánh, mà chẳng nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ đấy thôi! Họ ỷ lại vào sự hiểu biết, họ tự phụ cho mình biết Thiên Chúa, nhưng kỳ thực họ đang xa lìa Ngài.

Ngôn sứ Isaia nói trong bài đọc I: “Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên, cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy! Bởi thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi; từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó, một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy”.

Còn những “người hèn mọn” là người khiêm nhường thật, biết làm nhỏ đi cái tôi, nhận thấy thực trạng thế giá thật của mình. Đức Maria, người Nữ Tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa; bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng; các môn đệ ít học… Thánh Phanxicô Assisi, thánh Đa Minh, thánh Têrêsa Hài Đồng dám buông mình trong tay nhân lành Chúa… Tất cả đều sẵn sàng mở rộng lòng mình, đón Chúa vào cuộc đời mình, phó thác tin tưởng, cậy dựa hoàn toàn nơi Chúa và lấy Chúa là niềm vui hạnh phúc ngập tràn của lòng mình. Càng mở rộng lòng ra ta càng đón nhận được ơn mặc khải của Chúa, càng thấy và “biết” nhiều hơn, trong khi những người “thông thái” có khi “trố mắt” nhìn mà chẳng thấy chi, lắng tai mà không nghe được gì.

Chúng con cần trở nên những người bé mọn theo tinh thần Tin Mừng, để cảm nếm và sống mật thiết với Chúa. Bởi vì Chúa chấp nhận đến với con người không phải với lý lẽ cao siêu, nhưng với con người đơn sơ khiêm tốn. Một người đơn sơ khiêm tốn có thể có đức tin vững mạnh hơn nhà thần học thông thái cao siêu.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” “Biết” ở đây là cái biết bên trong, biết bằng con tim chứ không phải thông hiểu kiến thức hay biết bề ngoài. Biết rõ và cảm nhận được trong tình yêu tha thiết và lòng muốn khát khao. Chúng con phải luôn có thái độ khiêm tốn đón nhận, để được Chúa soi sáng hướng dẫn, chứ không cậy vào sự hiểu biết hạn hẹp của mình.

Lạy Chúa! Xin mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa với hết tâm hồn đầy lửa mến yêu. Xin cho chúng con được tràn đầy ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng con đến với Chúa, với anh em bằng tâm hồn đơn sơ khiêm tốn và sẵn sàng yêu thương phục vụ mọi người. Amen.

  Én Nhỏ

Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn

Suy niệm:

Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại lời nguyện của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, Người bày tỏ tâm tình ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa Cha vì đã ban cho những người bé mọn ơn nhận biết những mầu nhiệm về Nước Trời và ơn cứu rỗi của Ngài.

Trong lời nguyện của Đức Giêsu, Người nhấn mạnh đến hai hạng người: người khôn ngoan thông thái và người bé mọn; đồng thời, Người cũng nêu ra những trạng thái đối nghịch của họ, khi Thiên Chúa Cha trao ban ơn phúc “hiểu biết về Ngài”.

Với hạng người tri thức, khôn ngoan: họ tự hào về những hiểu biết trần tục; vênh vang với lối suy luận thực tiễn. Do đó, trước những thực tại thiêng liêng, những mầu nhiệm Thiên Chúa mặc khải cho, họ bưng tai, bịt mắt; Bởi sự khôn ngoan của họ phát xuất từ thế gian, cho nên họ đã không thấy, không nghe, không muốn đụng chạm tới Lời mặc khải; vì thế, họ đã không được diễm phúc nhận ra thánh ý của Chúa Cha, không nhận ra  Nước Trời đang ở kề bên họ. Ngược lại, với những người bé mọn, những hạng người đơn sơ, chất phác, tâm hồn họ luôn mở ngỏ; nên khi gặp được lời chân lý gieo vãi, họ lập tức đón nhận và để cho nó bâm rễ, nảy mầm.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu muốn nói đến thái độ của dân Do Thái trước những mầu nhiệm về Nước Trời mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho, qua Đức Giê-su. Sau khi giải đáp nghi vấn mà các môn đệ ông Gio-an tiền hô nêu ra với Ngưpời: “Thầy có đúng là Đấng phải đến không…?”; Đức Giê-su đã đề cao nhân cách và vai trò tiền hô của ông Gio-an trước các môn đệ; Người cũng trách cứ sự cứng lòng tin của các nhà lãnh đạo Do Thái và dân chúng đã ngờ vực mà không đón tiếp. Đức Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha:

– Trước tiên, Người tạ ơn Chúa Cha vì đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái “biết những điều này”. Thiên Chúa muốn tất cả mọi thụ tạo nhận biết tình yêu thương của Ngài và Ngài tôn trọng sự chọn lựa của họ; nhưng trước thái độ kiêu căng, tự mãn của giới lãnh đạo và dân chúng, Thiên Chúa đã ẩn mình đi; vì thế, họ không “biết những điều này” nghĩa là không cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, không cảm nếm được sự ngọt ngào êm dịu của Ngài và Nước Trời: nơi tràn ngập hạnh phúc, sự sống và sức mạnh thần linh.

– Thứ đến, Người tạ ơn Chúa Cha vì Ngài đã vén mở các mầu nhiệm cứu rỗi cho những người có lòng khiêm hạ và ước ao được cảm nếm hạnh phúc Nước Trời.

Ở phần thứ hai của trình thuật Tin Mừng, Đức Giê-su xác nhận sứ vụ “Cứu độ nhân loại” đã được Chúa  Cha giao phó cho Người; Người cũng xác quyết mối tương giao mật thiết giữa Chúa Cha và Người Con đến độ những ai nhận biết và tôn thờ Chúa Cha thì cũng nhận biết và tôn thờ Người Con, và ngược lại: ai đến với Người Con thì đến được với Chúa Cha. Qua mặc khải nêu trên,  Người khẳng định vị thế bất khả khuyết của Người trong hành trình tìm kiếm Nước Trời của nhân loại, nói chung và của dân Ít-ra-en nói riêng. và hệ quả tất yếu là phải nhận biết và tin vào Người, để qua Người mà nhận biết Chúa Cha, Thiên Chúa Cứu độ.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

– Phải có thái độ khiêm nhường và lòng yêu mến chân thành để cảm nếm được tình yêu của Thiên Chúa và nhận ra hạnh phúc Ngài hứa ban.

– Đức Giê-su là con đường duy nhất để những ai khao khát tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu phải đi vào, để có thể gặp gỡ và cảm nghiệm các mầu nghiệm về Thiên Chúa và Nước Trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa! Xin cho con biết khiêm hạ đón nhận lời mặc khải và cho con lòng yêu mến chân thành, để trong hành trình tìm kiếm Nước Trời, con hiểu biết và cảm nếm được những mầu nhiệm Chúa đã tỏ bày, để con được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa của Chúa.

Đường lối dẫn tới sự sống đời đời

Mt 11, 25 – 27

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu cất tiếng nói: “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn ” ( Mt 11,25).

2. Suy niệm: Qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy những kẻ tự cao tự đại, tự cho mình là khôn ngoan thông thái, đã bị Chúa than trách; trái lại những ké bé mọn khiêm nhường lại được Chúa chúc lành. Vì thế chúng ta thấy những ai với tâm hồn đơn sơ, thành thật và khao khát Thiên Chúa thì sẽ đến với Đức Giêsu và được Ngài chỉ dạy cho đường lối dẫn tới sự sống đời đời. Còn những kẻ tự mãn tự cho mình là hiểu biết, không khiêm tốn, không cần học hỏi và chủ quan, tự cho mình là đúng, là đủ thường cố chấp tự mãn nên khó chấp nhận giáo huấn của Người.

3. Sống Lời Chúa : Khiêm tốn đón nhận Lời Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có một tâm hồn đơn sơ và bé nhỏ trước mặt Chúa để được Ngài xót thương. Amen.

Mạc khải cho kẻ bé mọn

Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Mt 11,25-26)

Suy niệm: Trong khi con người thời nay hãnh diện về khả năng tri thức của mình trong việc khám phá chinh phục thiên nhiên, Chúa Giê-su lại ngợi khen Chúa Cha vì đã mạc khải những mầu nhiệm cao siêu cho những người bé mọn.

Nếu như không phải tốn chút công sức nào cũng biết được những điều mà những bậc hiền triết, khôn ngoan không thể đạt tới, thì cần gì những nỗ lực của con người nữa, và tất cả những sự thông thái khôn ngoan của con người còn có ích gì nữa đâu? Phải chăng lời Đức Giê-su nói đó là một ẩn số nan giải cho người thời đại chúng ta?

Mời Bạn: Nhìn vào cuộc sống của Đức Giê-su đối với Chúa Cha để khám phá ý nghĩa sâu xa của Lời Ngài: người thông thái khôn ngoan thật luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa; và khi đặt mình làm người bé mọn trước Thánh Nhan, người ta mới có thể cảm nhận được những mầu nhiệm sâu thẳm của Ngài.

Chia sẻ: Thế nào là người bé mọn trước mặt Thiên Chúa? Và làm thế nào để trở thành một con người như thế?

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xin Chúa ban ơn biết sống khiêm nhường và thực hiện những việc phục vụ nhỏ bé âm thầm để tập đức khiêm nhường.

Cầu nguyện: Lần chuỗi Mân Côi một chục, ngắm thứ nhất mùa Vui: “Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *