Giải đáp thắc mắc về hôn nhân: Tháo gỡ Hôn nhân khác đạo

Hỏi: Thưa cha:

Con kết hôn với chồng khác đạo được hai năm, anh ấy không theo đạo. Chúng con đã xin phép chuẩn của Đức cha để kết hôn với người khác đạo, nghĩa là đạo ai người ấy giữ. Chúng con sinh được một con hơn một tuổi. Chồng con không cho con con được Rửa tội, anh ấy còn nghiện ngập, không chịu lao động, chửi bới con và cả bố mẹ con nữa.

Con muốn ly dị chồng con hiện tại để kết hôn với người khác, để giữ đạo. Có được không cha? Một giáo dân hỏi qua điện thoại.

Giải đáp:

Một người Công giáo đã kết hôn với người khác đạo, đã được chuẩn ngăn trở khác đạo và đã cử hành nghi thức hôn phối thì đã có khế ước hôn nhân tạo thành một dây hôn phối vĩnh viễn (Gl đ.1125). Khế ước này tạo thành ngăn trở tiêu hôn cho cuộc hôn nhân sau. Do đó, con không thể bỏ người chồng này để lập một giao ước hôn nhân mới.

Tuy nhiên, dây hôn phối này có thể được Đức Giáo Hoàng tháo gỡ qua việc ngài ban Đặc ân Đức Tin (in Favorem Fidei). Ở Việt Nam được biết là chưa có giáo phận nào đã bắt đầu xúc tiến việc xin đặc ân này. Lý do là vì thủ tục khá phức tạp, phải qua giai đoạn điều tra tương tự như vụ án hôn phối để xem có thỏa mãn những yêu cầu Tòa Thánh đòi hỏi không. Văn bản gửi qua Tòa Thánh phải viết bằng tiếng Anh, Pháp hay Ý…

Hiện nay việc điều tra này chưa có đủ nhân sự và khả năng để đáp ứng. Vì vậy, việc xin Đức Giáo Hoàng ban đặc Ân Đức Tin để giải gỡ hôn phối này ở Việt Nam chưa được thực hiện.

Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh

https://gpbuichu.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *