HỎI – ĐÁP

Chúa Nhật áo hồng là gì?

Chúa Nhật áo hồng là gì?

Chúa Nhật Áo Hồng rơi vào Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng, với tên gọi Chúa Nhật Gaudete, bởi vì, “Gaudete” là chữ đầu tiên của lời Ca Nhập Lễ, được trích từ Pl 4,4-5: Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Vui lên anh em! Chúa đã gần đến.

Đọc thêm