HỎI – ĐÁP

Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ ra đời từ khi nào?

Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ ra đời từ khi nào?

Hiện nay, mỗi tuần lễ Giáo hội dành ngày thứ Bảy, mỗi năm Giáo hội dành tháng Năm và tháng Mười để tôn kính Đức Maria. Hơn nữa, trong năm phụng vụ còn có nhiều lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ dành cho Đức Maria. Như vậy, trong cộng đoàn các Thánh, Đức Maria được Giáo hội tôn kính cách đặc biệt nhất.

Đọc thêm

Sáu điều tín hữu nên biết về Chúa Nhật Lễ Lá

Sáu điều tín hữu nên biết về Chúa Nhật Lễ Lá

Đối với tín hữu Công giáo trên khắp thế giới, Chúa Nhật Lễ Lá có một vị trí đặc biệt trong Năm Phụng vụ, vì ngày này đánh dấu sự khởi đầu của Tuần Thánh và tưởng niệm việc Chúa khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem. Sau đây là 6 khía cạnh chính yếu về Chúa Nhật Lễ Lá chúng ta nên biết khi chuẩn bị tâm hồn cử hành ngày quan trọng này.

Đọc thêm