Ngày 05.11: Đừng từ chối lời mời của Chúa

 05/11/13 Thứ Ba tuần 31 TN

Lc 14,15-24

Đừng từ chối lời mời của Chúa

“Mau ra các nơi công cộng, và các đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, đui mù, què quặt vào đây.” (Lc 14,21b)

flower21

Suy niệm: Thật buồn cho người chủ tiệc, và cũng thật khó hiểu và thật tiếc cho những khách được mời mà không đến. Những lý do họ đưa ra để cáo từ cho là có thật đi nữa, thì cũng thể hiện rõ thái độ của họ coi thường lời mời, và đúng hơn, coi thường chính vị chủ nhân của “bữa tiệc lớn” đã đối xử trọng thị với họ như vậy. Việc “tẩy chay” bữa tiệc như thế chỉ có thể xuất phát từ thái độ thù địch của họ đối với vị chủ tiệc này. Dù vậy, câu chuyện dụ ngôn dẫn đến một kết thúc có hậu: những lời từ chối phũ phàng ấy lại mở ra cơ hội cho những người “nghèo khó, đui mù, què quặt” được mời tham dự bữa đại yến, một diễm phúc mà họ chẳng hề dám mơ tưởng đến bao giờ.

Mời Bạn: Câu chuyện dụ ngôn xưa cũng là bài học cho chúng ta hôm nay. Lời mời đặt niềm tin nơi Đức Kitô để được tham dự bữa tiệc vui của Cha trên trời, lời mời ấy được gửi tới mọi người trong gia đình nhân loại, nhưng có rất nhiều người chưa nghe, hoặc đã nghe mà vẫn từ chối. Thậm chí nhiều người tín hữu vẫn dựa vào một ngàn lẻ một lý do để chối từ đến Nhà Chúa tham dự Thánh lễ, là bàn tiệc được dọn ra cho chúng ta mỗi ngày: bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể. Bàn tiệc của Chúa đã sẵn. Mời bạn đến tham dự, đừng vì lý do gì mà từ chối nhé!

Sống Lời Chúa: Nhìn lại một lần nào đó bạn đã từ chối lời mời gọi của Chúa và xét xem: Bạn đã nại lý do gì để từ chối? Lý do đó có phải là một cớ để che đậy việc bạn thiếu sự trân trọng, thiếu lòng yêu mến Chúa hay không?

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.