Nghe giảng lễ thánh Martinô (2013)

 

Nghe giảng lễ thánh Martinô (2013)

(Chúa nhật 31 năm C)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19,1-10)

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/martin2013_rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/martin2013_hoa

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/martin2013_bac

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/martin2013_linh

Lễ 19g00: Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

/martin2013_dckham

* Tĩnh tâm 31.10.2013: Lm Giuse Trần Văn Việt

/martin2013_viet(tinhtam)