Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2022, 2019, 2016, 2013, 2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm A(2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,38-42)

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.

Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.

Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !”

Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2013:

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô X Đào Trung Hiệu

Năm 2013:
Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Phanxicô X Nguyễn Văn Nhứt – Tiếng Anh

Lm. Giuse Trần Văn Việt

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô X Đào Trung Hiệu

Năm 2010:

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu – Lễ Cưới

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Tổng hợp Suy niệm