Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2019, 2013, 2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm A(2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,38-42)

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.

Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.

Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !”

Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

Năm 2019:

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2013:

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 10g30 (Tiếng Anh) : Lm Phanxicô X Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g : Lm. Giuse Trần Văn Việt

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô X Đào Trung Hiệu

Năm 2010:

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 16g (lễ cưới): Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang