Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô (2009-2023)

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt16, 13-19)

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”

Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “

Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Năm 2023

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm, Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2019:

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Năm 2018

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2012

Lm. Biển Đức Vương Thuật

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc 

Năm 2011 :

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2009 :

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

 

SUY NIỆM