TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tháng Bảy, 2020

Tháng Sáu, 2020

Tháng Năm, 2020

Tháng Tư, 2020

  • 29 Tháng Tư

    Mùa hoa dâng Mẹ

    Mùa hoa dâng Mẹ

    Hướng lòng về Mẹ tháng hoa /  Đoàn con tha thiết dâng Cha hương hồn / Bi ai dịch bệnh mồ chôn / Nguyện xin Chúa cứu linh hồn tha nhân.