LỊCH SỬ

Tháng Mười Hai, 2019

 • 22 Tháng Mười Hai

  Thống kê Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam 2020

  Theo tài liệu Đại hội Huynh đoàn cuối năm 2019, HĐGD ĐMVN hiện có 121.251 đoàn viên, thuộc 152 liên huynh và 1.344 huynh đoàn, với 19 đơn vị. Năm qua, huynh đoàn gia tăng 28 huynh đoàn và 1.965 đoàn viên.

Tháng Mười Một, 2019

 • 28 Tháng Mười Một

  Câu chuyện tấm bia cha Đắc Lộ tại Hà Nội

  Lời cha Đắc Lộ : "Phần xác ta rời bỏ đất Nam với đất Bắc, nhưng thực ra lòng ta vẫn quyến luyến, nói cho đúng, vẫn gắn bó với cả hai nơi và ta chắc rằng không bao giờ lòng ta lại quên được hai xứ ấy.”

 • 16 Tháng Mười Một

  Kỷ niệm một năm bia tri ân cha Đắc Lộ tại Ba Tư

  Với tư cách người Việt Nam, nói tiếng Việt và sử dụng mỗi ngày Chữ Quốc Ngữ, chúng tôi ghi rõ lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi lên bia đá : "Tri ân Cha Alexandre de Rhodes đã đóng góp to lớn trong việc tạo tác Chữ Quốc Ngữ – chữ Việt viết theo ký tự Latinh"

Tháng Chín, 2019

 • 15 Tháng Chín

  Các Tân Phụ Tá Đặc Trách Bắc Ninh và Long Xuyên

  Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 5-9-2019, đã giới thiệu đến các Giám mục giáo phận liên hệ, và chính thức bổ nhiệm các vị Phụ tá Đặc trách HĐĐM giáo phận Bắc Ninh và Long Xuyên

Tháng Tám, 2019

Tháng Bảy, 2019

Tháng Tư, 2019