HUYNH ĐOÀN TỈNH

Cha  Bề trên Tổng quyền gặp gỡ Gia Đình Đa Minh (02.07.2023)

Cha  Bề trên Tổng quyền gặp gỡ Gia Đình Đa Minh (02.07.2023)

Khoá học COMMON STUDY được tổ chức tại Việt Nam từ ngày mùng 2 đến ngày 15 tháng 07 năm 2023 dành cho các nam tu sĩ Đa Minh trẻ, vùng Châu Á Thái Bình Dương. Cha Bề Trên Tổng Quyền Gerard Francisco Timoner đã đến khai mạc khoá học và mong muốn được gặp gỡ anh chị em trong gia đình Đa Minh Việt Nam trong dịp này.

Đọc thêm