HUYNH ĐOÀN TỈNH

Tháng Chín, 2020

Tháng Bảy, 2020

Tháng Một, 2020

Tháng Mười Hai, 2019

  • 9 Tháng Mười Hai

    Nhật Ký Phiên Họp Toàn Thể Huynh Đoàn Tỉnh Năm 2019

    Căn cứ vào Quy chế HĐGD Đa Minh Việt nam số 114, Ban Đặc Trách và Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt nam tổ chức Phiên họp toàn thể thường niên, từ chiều Thư tư ngày 4/12/2019 đến Thứ bảy ngày 7 /12/2019 tại Tu xá Đa Minh Đà Lạt.

Tháng Chín, 2019

  • 14 Tháng Chín

    HĐGDĐMVN chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

    Các tu sĩ Đaminh Việt Nam sung sướng chọn cho Tỉnh Dòng danh hiệu “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO”, để : Nhớ nguồn, Định hướng đi, Cầu xin sức mạnh. Trong 117 thánh Tử Đạo Việt Nam, thấp thoáng 38 vị tử đạo thuộc gia đình Đaminh …

Tháng Tám, 2019

Tháng Bảy, 2019

Tháng Sáu, 2019