TÂM TÌNH

25 năm “Hiệp thông – Sứ vụ”

25 năm “Hiệp thông – Sứ vụ”

Mỗi người thường hay có mốc thời gian đặc biệt để nhớ lại kỷ niệm nào đó. Những người đang chuẩn bị mừng 25 năm khấn dòng, hồi tâm, nhìn lại quãng đời đã qua để sám hối, tạ ơn, vui mừng và hy vọng.

Đọc thêm