Ngày 02.06.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật IX Thường Niên

THỨ BA. 02.06.2015
Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo.
Mc 12,13-17

1. Ghi nhớ: “Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17).

2. Suy niệm: Các biệt phái và những người lãnh đạo luôn tìm cách bắt bẻ Đức Giêsu. Họ đã đưa Người vào một thế kẹt, nếu trả lời “không” thì họ tố cáo Người chống lại người La Mã. Còn nếu trả lời “Có” thì họ cho là Người đối lập với dân tộc mình. Cuối cùng Đức Giêsu đã trả lời một cách rất khôn khéo, không ai bắt bẻ được Ngài. Cũng thế, chúng ta phải sống sao cho có sự hài hòa giữa nghĩa vụ với Thiên Chúa và nghĩa vụ với đất nước. Nhưng sự vâng phục đối với đất nước không được chống lại sự vâng phục đối với Thiên Chúa. Bổn phận người Kitô hữu chúng ta là phải ngăn chặn những gì đi ngược lại với Hội Thánh và phủ nhận Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống tốt đạo đẹp đời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho mỗi người chúng con không những là con thảo của Chúa mà còn là một công dân tốt làm tròn bổn phận với Chúa và quốc gia của mình . Amen