HỘI THÁNH

Biên bản cuộc họp hai ngày (22 – 23/11/2023) của Ủy ban Giáo dân nhiệm kì XV

Lưu bản nháp tự động

Ngày 22/11/2023, tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân thánh hóa buổi họp đầu tiên trong cuộc họp hai ngày 22 – 23/11/2023 của Ủy ban Giáo dân cùng Ban Giáo dân thuộc ba Giáo Tỉnh và Ban đại diện các hội đoàn Công giáo tiến hành.

Đọc thêm