HỘI THÁNH

Sáu nữ tu từ cùng một tu viện qua đời trong vòng chưa đầy một tuần. Bí quyết sống chung với dịch của một linh mục Brazil.

Sáu nữ tu từ cùng một tu viện qua đời trong vòng chưa đầy một tuần. Bí quyết sống chung với dịch của một linh mục Brazil.

Sáu nữ tu từ Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Sagrada Familia de María, nghĩa là Tu Viện Của Các Nữ Tu Dòng Phanxicô Thuộc Dòng Thánh Gia Đức Mẹ ở Curitiba, Brazil, đã qua đời trong vòng chưa đầy một tuần, năm người trong số các nữ tu thiệt mạng được xác định chắc chắn là vì COVID-19.

Đọc thêm