HỘI THÁNH

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII – Nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII – Nhiệm kỳ 2022-2025

Sau một năm bì trì hoãn vì đại dịch Covid-19, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức tại Tòa giám mục Phát Diệm từ ngày 14 đến 18 tháng 11 năm 2022, với chủ đề: Lượng định và định hướng hoạt động của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam.

Đọc thêm