VỀ NGUỒN

Tháng Mười Một, 2016

Tháng Mười, 2016

  • 24 Tháng Mười

    Hành hương Các Thánh Tử đạo Thái Bình

    Cùng đi với cha Tổng đặc trách, có cha Phạm Văn Túy OP, cha Lê Xuân Hiệp OP, hai thầy Phạm Văn Dũng OP và Châu Thiên Long OP, thuộc Tu xá Cát Đàm, hai ông Giuse Ngọc và Giuse Sâm, BPV HĐGDĐM Thái Bình.

Tháng Bảy, 2016

  • 24 Tháng Bảy

    Tổng hợp “Hành Hương Về Nguồn”

    Từ ngày 10 đến 16.7.2016, Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam đã tổ chức chuyến hành hương về nguồn. Xin tổng hợp các bài đã đăng về chuyến hành hương và về các địa chỉ hành hương.