DÒNG ĐA MINH

Thánh lễ Tạ ơn mừng 20 năm thành lập Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Thánh lễ Tạ ơn mừng 20 năm THÀNH LẬP Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và quý ân nhân, thân nhân, vào lúc 10g00, ngày 08.4.2024 - lễ Thiên Thần truyền tin Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình đã lọng trọng tổ chức Đại Lễ Tạ ơn mừng 20 năm thành lập Hội dòng, tại Tu viện thánh Tôma Aquinô Cát Đàm.

Đọc thêm