DÒNG ĐA MINH

Cha Giám tỉnh và Ban Cố vấn Tỉnh dòng thăm viếng và chúc mừng đức tân Giám mục giáo phận Thái Bình

Cha Giám tỉnh và Ban Cố vấn Tỉnh dòng thăm viếng và chúc mừng đức tân Giám mục giáo phận Thái Bình

Nhân dịp mục vụ và kinh lý các cộng đoàn thuộc giáo tỉnh Hà Nội, vào chiều thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022, cha Giám tỉnh cùng với cha Bề trên Tu viện thánh Vinh Sơn, Cát Đàm; quý cha đại diện Ban Cố vấn đã đến chúc mừng Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, tân Giám mục giáo phận Thái Bình.

Đọc thêm

Cha Giuse Trần Văn Đông, OP., tân Chánh xứ Hòa Thạnh – Giáo phận Phú Cường

Cha Giuse Trần Văn Đông, OP. tân chánh xứ Hòa Thạnh – Giáo phận Phú Cường

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2022, tại Giáo xứ Hòa Thạnh, Giáo phận Phú Cường, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã đến cử hành thánh lễ Tạ ơn, đồng thời chủ sự nghi thức nhậm xứ của cha Giuse Trần Văn Đông, OP, và ban Bí tích Thêm sức cho 33 em thiếu nhi của giáo xứ.

Đọc thêm