DÒNG ĐA MINH

Cha Giuse Trần Văn Đông, OP., tân Chánh xứ Hòa Thạnh – Giáo phận Phú Cường

Cha Giuse Trần Văn Đông, OP. tân chánh xứ Hòa Thạnh – Giáo phận Phú Cường

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2022, tại Giáo xứ Hòa Thạnh, Giáo phận Phú Cường, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã đến cử hành thánh lễ Tạ ơn, đồng thời chủ sự nghi thức nhậm xứ của cha Giuse Trần Văn Đông, OP, và ban Bí tích Thêm sức cho 33 em thiếu nhi của giáo xứ.

Đọc thêm

Một vài ghi nhận trong ngày họp mặt truyền thống Gia Đình Đa Minh Việt Nam (06/11/2022)

Một vài ghi nhận trong ngày họp mặt truyền thống Gia Đình Đa Minh Việt Nam (06/11/2022)

Trong tiết trời se se lạnh của những ngày đầu đông. Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh các Giáo Phận và một số anh chị em đoàn viên khởi hành tiến về Hội Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp để tham dự ngày họp mặt truyền thống gia đình Đa Minh và mừng kỉ niệm 250 năm Thánh Vinh Sơn Liêm, vị chứng nhân hoà bình.

Đọc thêm