Hạnh tích các thánh Tử đạo Việt Nam


Hạnh tích Các thánh Tử đạo Việt Nam

Trong bầu khí hân hoan mừng đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (TĐVN), xin giới thiệu tác phẩm “Uống Nước Nhớ Nguồn” do linh mục PX. Đào trung Hiệu và nhóm anh em Đa Minh Việt Nam biên soạn.

Riêng 38 thánh Tử đạo thuộc Gia đình Đa Minh, xin nối đường dẫn mới trên hddmvn.net

+ Uống nước nhớ nguồn
Chân dung Các thánh TĐVN
+ TĐVN tìm theo vần A, B, C
+ TĐVN theo ngày kính
+ TĐVN theo chức vụ
Kinh Các thánh Tử Đạo Việt Nam
Chân phước Anrê Phú Yên
Bài giảng Đức Gioan Phaolô : lễ tuyên thánh 19.06.1988

38 Tử đạo Việt Nam thuộc Gia đình Đa Minh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *