Ngày 20 tháng 6 Chân phước Ma-ga-ri-ta Ép-nê – Trinh nữ (1291 – 1351)

Ngày 20 tháng 6
Chân phước Ma-ga-ri-ta Ép-nê
Trinh nữ (1291 – 1351)

Tiểu sử


Trinh nữ Ma-ga-ri-ta là một nữ đan sĩ Ða Minh dòng kín Ðô-na-guốt ở Ba-vi-e. Chị đã sống hơn 40 năm tại đan viện Ma-ri-a Mê-đin-gen thuộc giáo phận Âu-bua. Chị là một nhân vật tiêu biểu cho phong trào thần bí rất sống động trong 74 đan viện của Dòng ở nước Ðức vào thế kỷ XIV. Chị sống cùng thời với tu sĩ Hen-ri Xu-xô và Tô-lơ, và được các vị này rất mến phục. Chị tham gia phong trào “những người bạn Chúa” dưới sự hướng dẫn của linh mục Hen-ri Nơ-lin-gen là người có nhiều liên lạc thân thiết với chị.

Nhờ tiểu sử tự thuật của chị hay quyển “nhật ký tâm linh” được viết từ năm 1349, chúng ta biết được cuộc “đổi đời” của chị bắt đầu vào năm 1311, chính cuộc đổi đời này đưa chị đạt tới đỉnh cao của sự hiệp nhất được diễn tả bằng cuộc hôn nhân thiêng liêng giữa chị với Thiên Chúa. Chị triển khai tiến trình này thành 7 giai đoạn tương ứng với 7 căn phòng trong quyển sách “Lâu đài nội tâm” của thánh Tê-rê-xa A-vi-la.

Ðược tinh luyện trong đau khổ, linh đạo của chị Ma-ga-ri-ta tập trung vào Chúa Ki-tô mà chị luôn suy ngẫm về Người khi cử hành phụng vụ. Ngoài cuốn nhật ký nói trên, người ta còn tìm thấy linh đạo này trong cuốn “Cha ơi !” chứa đựng lời nguyện tha thiết hướng tâm hồn lên Chúa. Một trong những lời khẩn nguyện chị thường hay thưa với Chúa giống như tâm tình của thánh Gio-an và thánh Ða Minh : “Lạy Chúa Giê-su là Chân Lý vẹn toàn, xin tỏ cho con biết chân lý của Ngài.” Cùng với các trường phái tâm linh đương thời, chị đã cảm nhận sâu xa tình yêu Thiên Chúa, Ðấng là nguồn mạch chân lý và bình an ; và sự cảm nhận sâu xa này là nguồn dinh dưỡng cho đời sống tâm linh của chị.

Chị Ma-ga-ri-ta qua đời ngày 20-6-1351 tại đan viện Mê-đin-gen và được an táng tại nguyện đường của đan viện. Ðức Gio-an Phao-lô II đã phong chân phước cho chị ngày 24-2-1979. Từ 600 năm nay, tu viện này chính là nơi tổ chức những cuộc hành hương rất long trọng.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước Ma-ga-ri-ta được tiến vào tận nguồn mạch tình yêu Chúa nhờ lửa mến của Thánh Thần nung nấu. Xin cho chúng con cũng được đổ đầy Thánh Linh Chúa, để bước theo đường Ðức Ki-tô mà tìm đến cùng Ngài. Chúng con cầu xin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *