Ngày 9 tháng 7 Thánh GIO-AN CÔ-LÔ-NI-A Linh mục, và các anh em tử đạo – Lễ nhớ

Ngày 9 tháng 7
Thánh GIO-AN CÔ-LÔ-NI-A
Linh mục, và các anh em tử đạo – Lễ nhớ

Tiểu sử


 

Chào đời tại nước Ðức vào tiền bán thế kỷ XVI, thánh Gio-an đã hùng hồn làm chứng cho chân lý đạo Công giáo và nêu cao đức ái trong hoạt động mục vụ. Mặc dầu thuộc tu viện Cô-lô-ni-a, nhưng người khẩn khoản xin sang Hà Lan để nâng đỡ người Công giáo đang bị giáo phái Can-vanh bách hại khốc liệt.

Tại Hà Lan, đang khi làm cha sở nhà thờ Hô-na-ri-ê, bất ngờ rạng ngày 9-7-1572, người bị giáo phái Can-vanh đến bắt và treo cổ bên ngoài tường luỹ Bơ-ri-en Mô-xam, miền nam Hà Lan.

Cùng được phúc tử đạo với người, có 18 linh mục và tu sĩ khác : phần đông thuộc thị trấn Gô-cum gần đó. Tất cả đều bị treo cổ, thi hài bị chặt ra từng mảnh. Các vị bị sát hại vì bênh vực chân lý Công giáo về bí tích Thánh Thể và quyền tối thượng của giáo hoàng Rô-ma.

Ngày 24-11-1675, Ðức Cơ-lê-men-tê IX long trọng phong chân phước cho các vị. Và ngày 26-9-1876, Ðức Pi-ô IX tôn phong các vị lên hàng hiển thánh.

Bài đọc : Kn 10,9-12 ; 2Cr 6,4-10 ; Tin Mừng : Lc 6,22-28

Lời nguyện : Lạy Chúa, qua cuộc tử đạo của thánh Gio-an và các anh em người, Chúa đã ban cho chúng con gương trung tín và can đảm lạ lùng. Nhờ lời giảng và gương sáng của các vị, xin Chúa cho chúng con can đảm đương đầu với nghịch cảnh thế trần và kiên trì tuyên xưng đức tin chân thật. Chúng con cầu xin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *