BÍ TÍCH

Tháng Mười Hai, 2015

Tháng Mười Một, 2015

Tháng Mười, 2015

 • 26 Tháng Mười

  TH online 54: Hôn nhân theo giáo huấn CĐ Vat. II

  Nhờ sức riêng của bí tích Hôn Phối, các đôi vợ chồng Kitô giáo biểu hiện và tham dự mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Chúa Kitô và Giáo hội; họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái nên thánh.

 • 21 Tháng Mười

  TH online 53: Hôn nhân như một Bí Tích

  Hôn nhân và gia đình Kitô giáo, nhờ bí tích hôn nhân ban ân sủng, bậc sống này tìm thấy một cách thế riêng để nên thánh theo đúng ơn gọi mình chọn cũng là ơn gọi Thiên Chúa đã đặt để nơi chính đôi bạn.

 • 12 Tháng Mười

  TH online 52: Hôn nhân trong CTCĐ của Thiên Chúa

  Ở đây Thiên Chúa xuất hiện như tác giả chính của sự kết hợp giữa Adam và Eva.

 • 5 Tháng Mười

  TH online 51: Công hiệu của bí tích Truyền Chức Thánh

  Người được thụ phong đón nhận dồi dào ơn riêng của Chúa Thánh Thần, làm cho họ vừa nên giống Chúa Kitô, vừa trở nên thừa tác viên của Người là Thượng tế, Thầy dạy và Mục tử.