BÍ TÍCH

Thần học Online: Tổng hợp Bảy Bí Tích

Suốt 1200 năm, Hội thánh không định nghĩa rõ ràng thế nào là bí tích và cũng không xác định là có bao nhiêu bí tích, vì tất cả vũ trụ này cách nào đó đều mang dáng dấp của bí tích, hiểu như là những dấu chỉ về Thiên …

Đọc thêm

TH online 54: Hôn nhân theo giáo huấn CĐ Vat. II

Nhờ sức riêng của bí tích Hôn Phối, các đôi vợ chồng Kitô giáo biểu hiện và tham dự mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Chúa Kitô và Giáo hội; họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái nên thánh.

Đọc thêm

TH online 53: Hôn nhân như một Bí Tích

Hôn nhân và gia đình Kitô giáo, nhờ bí tích hôn nhân ban ân sủng, bậc sống này tìm thấy một cách thế riêng để nên thánh theo đúng ơn gọi mình chọn cũng là ơn gọi Thiên Chúa đã đặt để nơi chính đôi bạn.

Đọc thêm