NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT

Tháng Tư, 2020

  • 7 Tháng Tư

    Sách Giới thiệu Lòng Thương Xót Chúa

    Sách Giới thiệu Lòng Thương Xót Chúa

    Nếu đọc vào lúc 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót Chúa thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể. Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng xâu Chuỗi Mân Côi

Tháng Mười, 2016

Tháng Chín, 2016

Tháng Tám, 2016

Tháng Bảy, 2016