NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT

Ân xá trong năm thánh Thương Xót

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng một tín hữu có thể được hưởng ân xá khi đích thân thực hiện một trong những hành vi thương xót này. Ngài cũng ban cho tất cả các linh mục trong năm Thánh Lòng Thương Xót “được giải tội phá thai cho những ai ăn năn xin ơn tha thứ”.

Đọc thêm