TRANG CHỦ / MULTIMEDIA / THỜI SỰ

THỜI SỰ

Kinh Truyền Tin với ĐTC 29.06: Như thánh Phê-rô, hãy xây dựng đời mình trên đá tảng là Chúa Giê-su

Kinh Truyền Tin với ĐTC 29.06: Như thánh Phê-rô, hãy xây dựng đời mình trên đá tảng là Chúa Giê-su

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu không chỉ phó thác các vấn đề khó khăn cho Chúa nhưng chính cuộc sống của mình, để nhận được ơn ân sủng lớn nhất là trao tặng chính sự sống của mình.

Đọc thêm