THỜI SỰ

Ghi danh hành hương kính Đức Mẹ lại bị buộc phải hành hương các di tích của đảng

Ghi danh hành hương kính Đức Mẹ lại bị buộc phải hành hương các di tích của đảng

“Chúng tôi đã chứng kiến một số hội dòng của các nữ tu bị giải thể, các nhà thờ bị đóng cửa. Chúng tôi đã thấy các linh mục bị đuổi khỏi giáo xứ của các ngài và một số chủng sinh bị cấm học thần học. Các giám mục bị bắt hoặc bị quản thúc tại gia, 24 giờ một ngày”.

Đọc thêm