CHUYỆN HUYNH ĐOÀN

Hiệp hành sẻ chia

Hiệp hành sẻ chia

Được hiệp hành cùng anh chị em, tôi rất vui trong tinh thần đoàn kết yêu thương  “Tứ hải giai huynh đệ”, mọi người cùng nhau chia sẻ , học hỏi theo đề tài : Hiệp hành- hiệp thông- bác ái- yêu thương, trong sứ vụ của người giáo dân Đa Minh Việt Nam ngày hôm nay.

Đọc thêm